BREXIT. Wskazówki do poprawnego wypełniania deklaracji INTRASTAT w 2020 r.

Rozpoczęcie:Poniedziałek, 24 lutego 2020 r.
Miejsce:Wrocław
Województwo:dolnośląskie
O szkoleniu
Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych w ostatnich latach.

Szkolenie podzielone jest na:
- Panel teoretyczny z przykładami rozwiązania napotkanych problemów;
- Panel praktyczny – wskazówki do prawidłowego „czytania” faktur lub wypełniania deklaracji Intrastat;
- Panel doradczy – rozwiązywanie problemów indywidualnych.


Program
1. Przepisy unijne regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
2. Przepisy krajowe regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
3. Obowiązek sprawozdawczy
4. Obrót handlowy podlegający zgłoszeniu
5. Sposób ustalania istnienia obowiązku sprawozdawczego
6.Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
7. Wyłączenia z obowiązku sprawozdawczego
8. Wyłączenia przedmiotowe
9. Wyłączenia podmiotowe
10. Uproszczenia w INTRASTAT oraz specyficzny obrót towarowy
11. Terminy dokonywania zgłoszeń
12. Zgłoszenie INTRASTAT
13. Postać i forma zgłoszenia oraz przeznaczenie deklaracji
14. Zakres informacyjny zgłoszenia
15. Zgłoszenie zerowe
16. Szczególne przypadki postępowania
17. Wypełnianie zgłoszenia
18. Korekta zgłoszenia
19. Rodzaje korekty zgłoszenia
20. Wyłączenia z obowiązku korekty zgłoszenia
21. Dokonanie zgłoszenia
22. Przesłanie zgłoszenia
23. Komunikaty zwrotne Systemów AIS/INTRASTAT
24. Wykaz towarów, których przywóz lub wywóz nie jest objęty obowiązkiem sprawozdawczości w ramach INTRASTAT
25. Dane kontaktowe komórki INTRASTAT, Help Desk oraz Wydziału
26. Problemy indywidualne/praca z dokumentami klienta.
Organizator:Akademia Dashofera
Kontakt:tel: 22 559-36-14
fax: 22 829-27-00
e-mail: seminaria@dashofer.pl
Link:Więcej