REKLAMA

ADR Kurs w Błoniu k. Warszawy

Rozpoczęcie:Sobota, 5 października 2019 r. ADR ADVISER
Zakończenie:Środa, 9 października 2019 r.
Miejsce:Błonie ul. Traugutta 6
Województwo:mazowieckie
UWAGA!!! NOWOŚĆ!!!
Wszyscy uczestnicy w cenie kursu otrzymają darmowy dostęp do aplikacji ADR Tool 2017!!!

ADR ADVISER zaprasza w PAŹDZIERNIKU na kurs ADR dla kierowców:

kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
planowana data rozpoczęcia kursu 05 października 2019 roku
planowana data zakończenia kursu 07 października2019 roku
egzamin po kursie podstawowym w dniu 07 października roku od godz. 17:00

oraz

kur s specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
planowan a data rozpoczęcia kursu 07 października 2019 roku
planowana data zakończenia kursu 09 października 2019 roku
egzamin po kursie specjalistycznym w cysternach w dniu 09 października 2019 roku od godz. 17:00

zgłoszenia drogą e-mail: dgsa@adr-adviser. pl, lub telefonicznie

WAŻNE!
Kierowcy których ważność zaświadczeń ADR wynosi mniej niż 12 miesięcy mogą już przystępować do kursu doskonalącego. A termin ważności nowego zaświadczenia, rozpoczyna swój bieg po wygaśnięciu starego zaświadczenia.
Zapraszamy
Szczegóły na www. adr-adviser. pl lub tel. 603-334-790; 884-74-75-76

Na hasło e-transport 10% rabatu
Organizator:ADR ADVISER
Kontakt:tel. 603-334-790 ; 884-747-576
Link:Więcej