REKLAMA

Kurs obsługa urządzeń NO kl. 3 ADR.

Rozpoczęcie:Sobota, 28 wrzesnia 2019 r. Danwoj
Miejsce:64-600 Oborniki
ul. Staszica 39
Województwo:cała Polska
Kurs na napełnianie i opróżnianie cystern (obsługa urządzeń NO) klasy 3 ADR.
Rozpoczęcie kursu w dniu 28.09.2019 (sobota) o godz. 8.00
Uzyskane uprawnienia umożliwiają obsługę urządzeń nalewczych na terminalach i bazach paliw oraz załadunek i rozładunek cystern z materiałami klasy 3 ADR/RID (np.: benzyna, olej napędowy, etanol, itp.).Podstawa prawna wymagająca posiadanie uprawnień: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych - Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 849 ze zm.
Uprawnienia ważne są bezterminowo.
Realizujemy szkolenia wyjazdowe w siedzibie zlecającego na wszystkie rodzaje urządzeń NO i innych urządzeń objętych dozorem technicznym.

Informacje i zapisy:
Tel. 61 6393706 lub 663 164 338
e-mail: biuro@danwoj.pl
www.danwoj.pl
Organizator:Danwoj - szkolenia i doradztwo dla transportu
Kontakt:tel. 61 63 93 706
663 164 338
Link:Więcej