REKLAMA

Normy mocowania ładunków, metody oraz przykłady dobrych praktyk w mocowaniu różnych rodzajów ładunku

Rozpoczęcie:Czwartek, 28 lutego 2019 r.
Miejsce: Katowicach,
ul. Żeliwna 38,
budynek nr 2, IV piętro, sala B
Województwo:śląskie
• Podstawy prawne w Polsce i UE
• Podstawy fizyki potrzebne przy mocowaniu ładunków
• Cechy środków mocujących
• Środek ciężkości - ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozmieszczania ładunków
• Metody mocowania ładunku
• Skutki nieprawidłowego mocowania
• Zasady zabezpieczania różnego typu ładunków
• Pojazdy przeznaczone do przewozu ładunków specjalnych
• Klasyfikacja naruszeń z zakresu mocowania
• Lista kontrolna bezpiecznego mocowania
Organizator:KOBEN Sp. z o.o.
Kontakt:dok@koben.pl
Link:Więcej