REKLAMA
Patronat etransport.pl

XII Polski Kongres ITS

Rozpoczęcie:Środa, 22 maja 2019 r.
Zakończenie:Czwartek, 23 maja 2019 r.
Miejsce:Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy Trasie Łazienkowskiej (ul. Rektorska 4)
Województwo:mazowieckie
- Integracja/współpraca systemów zarządzania ruchem na drogach krajowych i samorządowych
- Rola ITS w realizacji celów zrównoważonego rozwoju:
* zrównoważonej mobilności,
* ochrony środowiska, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz niskiej emisji.
- Systemy poboru opłat
- Rola ITS w obsłudze elektromobilności
- Pojazdy zautomatyzowane i autonomiczne
- Rola ITS w doskonaleniu/rozwijaniu systemów dostaw ładunków
- Systemy ITS wspierające bezpieczeństwa transportu (transport security)
- Technologia satelitarna jako narzędzie ITS
- Efektywność ekonomiczna i finansowanie projektów ITS
- Bariery prawne i finansowe we wdrażaniu rozwiązań ITS
- Wykorzystanie SLA (Service Level Agreement) i KPI )Key Performance Indicators) w projektowaniu i zarządzaniu rozwiązaniami ITS
- Cyber-bezpieczeństwo (bezpieczeństwo teleinformatyczne) i prywatność, jako kluczowe wyzwania przy wdrażaniu rozwiązań ITS
- ITS i BIG DATA – korzyści i zagrożenia
Organizator:ITS POLSKA
Kontakt:biuro@pkits.pl
Link:Więcej