REKLAMA

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej - Prawo Pracy w roku 2019

Rozpoczęcie:Piątek, 22 lutego 2019 r.
Miejsce:Jasek Premium Hotel Wrocław ***

ul. Sułowska 39

51-180 Wrocław
Województwo:dolnośląskie
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
Start: 10:00

CZĘŚĆ I
- Papierowa lub elektroniczna forma dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacji pracowniczej).
- Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych.
- Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji w przypadku gdy prowadzone jest postępowanie i pracodawca jest stroną tego postępowania.
- Ponowne zatrudnienie pracownika a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
- Informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.

CZĘŚĆ II
- Obowiązek zniszczenia dokumentacji.
- Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
- Wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.
- Prawo do odbioru dokumentacji.
- Obowiązek wydania kopii dokumentacji pracowniczej.

CZĘŚĆ III
- Cztery części akt osobowych.
- Ewidencja czasu pracy po 1 stycznia 2019 r.
- Monitoring w miejscu pracy.
- Zasada wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy.
- Akta osobowe - lista kontrolna.
- Wzory dokumentów - wzór informacji o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej, wzór informacji wydawanej pracownikowi ze świadectwem pracy.

CZĘŚĆ IV
- Konsultacje z wykładowcą.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
400,00 zł za osobę*
350,00 zł za osobę* przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej firmy

*wartości netto (+23% VAT)

Dla firm zajmujących się usługowym rozliczaniem czasu pracy kierowców cena szkolenia wynosi 1500,00 zł za osobę*

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm nie tylko transportowych ale i osób zarządzających, dla działów kadrowo- płacowych oraz biur rachunkowych.

Cena szkolenia obejmuje przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, wzory dokumentów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz darmowy parking.
Organizator:KOBEN Sp z o.o.
Kontakt:dok@koben.pl
Link:Więcej