REKLAMA

Szkolenie MPP. Master Planning Policy – Planowanie: S&OP i MPS

Rozpoczęcie:Środa, 26 czerwca 2019 r. MPM
Zakończenie:Piątek, 28 czerwca 2019 r.
Miejsce:Kraków
Województwo:małopolskie

Opis szkolenia MPP:

W trakcie tego szkolenia skupimy się na podstawowych obszarach współtworzących zintegrowany system planowania i sterowania MRPII:
• prognozowania popytu na wyroby i usługi firmy oraz zarządzania nim (Forecasting),
• obsługi Klienta, obsługi zamówień Klientów i pomiaru poziomu obsługi Klienta
• planowania sprzedaży i operacji (S&OP – Sales and Operations Planning),
• budowania i zarządzania głównym harmonogramem produkcji (MPS – Master Production Scheduling).


Szkolenie, jak zawsze, odnosi się do standardów organizacji APICS. Jednakże, właśnie projektowa perspektywa postrzegania problemu opracowania i wdrożenia efektywnego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w firmie, w zakresie ciągłego równoważenia popytu z podażą w warunkach wymaganej optymalizacji jakości obsługi klienta oraz ponoszonych w związku z tym kosztów, skłania nas do zaakcentowania zwłaszcza ćwiczeniowej strony szkolenia. Jego podstawą są nie tyle rozważania teoretyczne, które stanowią tutaj raczej tło problemu, co działanie na opracowanych przykładach, pozwalających na głębsze zrozumienie funkcjonalności systemu MRPII na poziomie nadrzędnego planowania zasobów oraz uwarunkowań osiągnięcia i utrzymania jej pożądanej jakości.
Organizator:MPM Productivity Management
Kontakt:Ul. Zagrodnicza 20, 61-654 Poznań
tel. (+48 61) 82 09 465; 61 82 09 266; 61 82 09 267
fax: (+48) 61 82 09 464
Link:Więcej