Patronat etransport.pl

Polak Pofrafi- Lean w polskich realiach

Rozpoczęcie:Piątek, 19 października 2018 r.
Miejsce:Historyczna sala BHP Stoczni Gdańskiej
Województwo:pomorskie

Tematy debat

W trakcie konferencji odbędą się debaty na aktualne, ważne dla firm tematy.

Co zrobić, by nowi pracownicy tak szybko nie odchodzili?
Próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego nowi pracownicy tak szybko zniechęcają się do pracy w nowej firmie i opuszczają ją nawet w ciągu kilku tygodni, mimo, że otrzymują satysfakcjonujące wynagrodzenie i warunki pracy. Dyskusja o roli managerów, którzy często nie są w stanie w odpowiednim momencie zareagować na niepokojące sygnały w postawach nowozatrudnionych i bywają zaskoczeni rezygnacją nowego pracownika z pracy nie wiedząc, co było prawdziwą przyczyną jego odejścia.

Jak skutecznie wdrażać obcokrajowców do pracy w polskich firmach?
Zagadnienie dotyczy barier i wyzwań, z jakimi spotykają się polskie firmy w dobie najniższego w najnowszej historii bezrobocia w naszym kraju i napływem siły roboczej z szeroko rozumianego Wschodu (głównie z Ukrainy). Z jednej strony do pokonania są bariery kulturowe (odmienna od polskiej mentalność) a także językowe (potrzebne są skuteczne metody szkoleń i szybkich wdrożeń imigrantów do pracy.

Wyzwania i problemy liderów zespołów produkcyjnych i usługowych

Jak kupić bilet na konferencję?
Organizator:LeanQ Team Sp. z o.o.
Kontakt:tel. 58 346 06 77
Link:Więcej