REKLAMA

Kurs ADR Piła

Rozpoczęcie:Czwartek, 23 sierpnia 2018 r.
Zakończenie:Niedziela, 26 sierpnia 2018 r.
Miejsce:Piła
Województwo:cała Polska
Kurs ADR PIŁA – podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych,
Informacje o kursie:
Cel kursu:

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.


Szkolenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kurs jest zakończony egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z rozpisanymi na odwrocie zagadnieniami oraz ilością godzin składającymi się na szkolenie, wydane przez organizatora szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa wielkopolskiego jest podstawą do wydania zaświadczenie ADR.
Jest to dokument z tworzywa sztucznego o wymiarze zgodnym z ISO 7810:2003 ID-1, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Organizator:Zakład Doskonalenia Zawodowego w Pile
Kontakt:tel. 723 405 247

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Pile
ul. Browarna 19
64-920 Piła


zdz.pila.pl
Link:Więcej