REKLAMA

Bezpieczny przewóz, czyli jak prawidłowo mocować ładunki?

Rozpoczęcie:Wtorek, 20 listopada 2018 r.
Miejsce:Częstochowska 6
32-085 Modlnica
Województwo:małopolskie
Plan szkolenia teoretycznego:

Prawo Przewozowe w zakresie normy PN EN 12-195-1, czyli normy „mocowaniowej”:

➔ Prawo przewozowe dla logistyków, prawa i odpowiedzialność przewoźników, Spedycja

➔ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunków, które weszło w życie z dn. 28 lutego 2018 r.

➔ Zakres stosowania

➔ Pojęcie osoby uprawnionej/zobowiązanej

➔ Podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku

➔ Relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną/załadowca/

➔ Obowiązek kierowcy / przewoźnika / – zabezpieczenie towaru w transporcie

➔ Odpowiedzialność załadowcy a przewoźnika

Najczęściej popełniane błędy w transporcie po stronie przewoźnika i załadowcy przykłady z życia:

➔ Podstawy prawne w Polsce:

Ustawa prawo przewozowe
Ustawa prawo o ruchu drogowym
Ustawa o transporcie drogowym
Konwencja CMR
Wytyczne Komisji Europejskiej
Orzecznictwo sądów wybranych krajów
➔ Cechy środków mocujących

➔ Plan załadunku – cechy

➔ Metody mocowania ładunków

➔ Skutki nieprawidłowego mocowania (analiza przypadków)

➔ Oznakowanie ładunków i środków mocujących

Organizator:Logistic Technologies sp. z o.o.
Kontakt:519 140 984
jak@logistictechnologies.pl
Link:Więcej