Patronat etransport.pl

TRANSPORT MANAGER MEETING

Rozpoczęcie:Środa, 20 czerwca 2018 r.
Miejsce:Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1
02-134 Warszawa
Województwo:mazowieckie

Chcesz poznać praktyczne aspekty zarządzania transportem?

W tym skomplikowany procesie logistyczny decydujące znaczenie ma planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie transportu na każdym jego etapie. Dlatego zachęcamy do udziału w TRANSPORT MANAGER MEETING, gdzie będzie można posłuchać prelekcji zaprezentowanych poniżej:

-Dobre wieści z Brukseli. Transport międzynarodowy wyłączony z Dyrektywy o pracownikach delegowanych. Parlament Europejski jednak pro gospodarczy.

- W Niemczech nie tylko przewoźnik, ale również spedytor ponosi odpowiedzialność za towar w transporcie?

- Ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców – również w transporcie. Kierowca ciężarówki na liście najbardziej deficytowych zawodów.

- „Uczulenie” na polskich przewoźników w Europie Zachodniej. Kontrole dyskryminujące polskie firmy transportowe we Francji, Niemczech, Belgii i Holandii.

- Francja chce objąć transport autami dostawczymi takimi samymi regulacjami jak ciężarowymi.

- Nowe, ale czy łatwiejsze zasady wydawania przez ZUS zaświadczeń A1 ?

- CASE STUDY: Firma Wega A kontra ZUS w sporze o wydawanie poświadczeń A1 dla kierowców z Ukrainy.

- Co szykuje Komisja Europejska polskim przewoźnikom drogowym? Przegląd najnowszych regulacji unijnych, dotyczących transportu.

- Samozapalenie ciężarówki, zaśnięcie kierowcy, kradzież towaru na promie. Czy przewoźnik był winny, czy nie? Oto są pytania, nad którymi głowią się sądy.

- Odzyskaj karę zapłaconą za naciski osi. Trybunał w Luksemburgu rozstrzygnie sprawę 20 czerwca 2018 r.

- Nadciągają surowsze kary w Polsce. Rząd zatwierdził nowy system kar dla przewoźników, spedytorów i załadowców.
- Od Lizbony do Władywostoku – kto i jak może pomóc przewoźnikowi?

- Karta paliwowa w erze mobilności – co przyniesie przyszłość?

- MasterCARE – odpowiedź na bieżące wyzwania przewoźników?

- Wpływ środków smarnych na obniżenie kosztów utrzymania flot pojazdów ciężarowych i dostawczych?

- Technologia w transporcie – praktyczne porady jak ułatwić sobie życie.

- Nowe alternatywne rozwiązania w telematyce.

- W tym szaleństwie jest metoda! Niestandardowe rozwiązania – jak wykorzystać aktualną sytuację na rynku transportowym i osiągnąć sukces?

- Ile możesz zyskać na integracji telematyki i rozwiązań wspierających rozliczanie czasu pracy kierowców.
Organizator:TRANSPORT MANAGER
Kontakt:Marcin Haremza
m.: +48 530 432 332
marcin.haremza@transport-manager.pl
Link:Więcej