REKLAMA

Szkolenie „Prognozowanie Popytu” (Demand Forecasting)

Rozpoczęcie:Środa, 20 czerwca 2018 r. MPM
Zakończenie:Piątek, 22 czerwca 2018 r.
Miejsce:Warszawa
Województwo:mazowieckie
Szkolenie „Prognozowanie Popytu” (Demand Forecasting) obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące prognozowania w przedsiębiorstwie – jako części zintegrowanego systemu planistycznego w łańcuchu dostaw. Poruszane tematy omawiają zasady prawidłowego budowania prognoz i zarządzania prognozą.

Forma: 24 godzin lekcyjnych w ciągu 3 dni. Prezentacje, studia przypadków z przedsiębiorstw, ćwiczenia praktyczne i zadania oparte o rzeczywiste dane, dyskusje.

Sesje:
• Cele prognozowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym
• Wpływ prognoz na zapasy, sprzedaż, obsługę Klienta i uzyskiwane koszty wydajności procesów produkcyjnych
• Metody pomiaru błędów i jakości prognoz
• Metody ilościowe w prognozowaniu
• Praktyczne ćwiczenia prognostyczne z wykorzystaniem rzeczywistych danych z przedsiębiorstw
• Metody jakościowe w prognozowaniu – oczyszczanie historii i praca ze zdarzeniami
• Wprowadzanie wiedzy rynkowej do prognoz (Market Intelligence)
• Miejsce prognoz w strukturze planowania
• Identyfikacja priorytetów w procesie prognostycznym
• Metody wspólnego planowania i prognozowania w łańcuchu dostaw (CPFR®)
• Zmiany prognoz i korygowanie prognoz
• Biznesowe miary jakości procesu prognostycznego
• Prognozowanie a cykl życia produktów
• Planowanie popytu związanego z promocjami
• Zarządzanie popytem w sytuacji ograniczonej podaży (Demand Management)
• Zaawansowane techniki szczegółowe – planowanie popytu przetargowego, planowanie popytu sporadycznego i planowanie popytu zamienników
• Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie procesem prognostycznym – najlepsze praktyki
Organizator:MPM Productivity Management
Kontakt:tel. (+48 61) 82 09 465; 61 82 09 266; 61 82 09 267
mail: biuro@mpm24.com
Link:Więcej