REKLAMA

Szkolenie Gospodarka Magazynowa i Kontrola Zapasów – modele i organizacja procesów

Rozpoczęcie:Czwartek, 21 czerwca 2018 r. MPM
Zakończenie:Piątek, 22 czerwca 2018 r.
Miejsce:Oleśnica
Województwo:świętokrzyskie
Szkolenie z zakresu Gospodarki Magazynowej i Kontroli Zapasów – modele i organizacja procesów (Warehouse Management & Inventory Control - models and process organization) jest poświęcone zagadnieniom związanym z całym przepływem materiałów (komponentów, MRO, produkcji w toku, konsygnanty) w obszarze zakładów produkcyjnych oraz powiązanych z nim magazynów.

Forma:
• 2 dni (14 godzin). Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji i autorskich materiałach trenera. W ramach szkolenia uczestnicy omawiają faktyczne problemy jakie napotkali w trakcie swojej pracy, wykonują także ćwiczenia praktyczne proponujące konkretne koncepcje rozwiązań tychże problemów.
• Praktycznym aspektem szkolenia jest wycieczka po magazynie i praca na „żywych przykładach” firmy gospodarza – w tym również omawianie przykładów funkcjonalności systemu ERP firmy gospodarza.

Sesje:
• Główne problemy Gospodarki Magazynowej
• Gospodarka Magazynowa vs. Gospodarka Materiałowa
• Rola magazynu w organizacji
• Miejsce w strukturze organizacyjnej
• Wpływ Gospodarki Magazynowej na pozostałe działy w firmie (Produkcja, Księgowość, Controlling, Logistyka, Jakość)
• Rola systemu ERP w Gospodarce Magazynowej
• Wzorcowe procesy Gospodarki Magazynowej w firmie produkcyjnej
• Inwentaryzacja ciągła vs. inwentaryzacja roczna
• Jakie dane mierzyć i jak je interpretować, aby mieć prawidłowy obraz realizacji procesów Gospodarki Magazynowej
Organizator:MPM Productivity Management
Kontakt:tel. (+48 61) 82 09 465; 61 82 09 266; 61 82 09 267
mail: biuro@mpm24.com
Link:Więcej