Szkolenie Inventory Management Policy- Polityka Zarządzania Zapasami

Rozpoczęcie:Wtorek, 26 czerwca 2018 r. MPM
Zakończenie:Piątek, 29 czerwca 2018 r.
Miejsce:Niepołomice k. Krakowa
Województwo:małopolskie
W trakcie szkolenia IMP. Inventory Management Policy - Zarządzanie Zapasami - koncentrujemy się na zapasach. Kurs skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zapasami w firmie produkcyjnej: określeniem wielkości partii, zapasami bezpieczeństwa, zawiera szczegółowy opis procesu planowania potrzeb materiałowych (MRP) oraz innych technik zarządzania zapasami.

3 dni po 7-8 godzin. Prezentacje i analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne. Podczas szkolenia wykorzystywane są oryginalne, anglojęzyczne materiały APICS.
Szkolenie 3 dniowe nie wyczerpuje zakresu wiedzy danego modułu.

Sesje:
• Polityka zarządzania zapasami
• Pomiar wielkości zapasów i wyznaczanie celów na wielkość zapasów
• Zapobieganie powstawaniu zapasów zbędnych i zarządzanie zapasami zagrożonymi nieprzydatnością
• Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnej i zakupowej
• Zapasy bezpieczeństwa
• Metody uzupełniania zapasów
• Mechanizm działania Planowania Potrzeb Materiałowych MRP
• Wykorzystanie wyników MRP
• Najlepsze praktyki w zarządzaniu zapasami – Case Study
Organizator:MPM Productivity Management
Kontakt:tel. (+48 61) 82 09 465; 61 82 09 266; 61 82 09 267
mail: biuro@mpm24.com
Link:Więcej