Szkolenie Master Planning - Planowanie: S&OP i MPS

Rozpoczęcie:Środa, 12 grudnia 2018 r. MPM
Zakończenie:Piątek, 14 grudnia 2018 r.
Miejsce:Wrocław
Województwo:dolnośląskie
Szkolenie MPP. Master Planning - Planowanie: S&OP i MPS odnosi się do standardów organizacji APICS, jest drugim z modułów cyklu POM. Omawiamy tu obszary współtworzące MRPII: prognozowanie popytu na wyroby i usługi firmy oraz zarządzane nim; obsługę Klienta, obsługę zamówień Klientów i pomiar poziomu obsługi Klienta; planowanie sprzedaży i operacji; planowanie zapotrzebowań dystrybucyjnych oraz zarządzanie zapasami w sieci dystrybucji; budowanie i zarządzanie głównym harmonogramem produkcji.

3 dni po 8 godzin. Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji, materiałach oryginalnych, anglojęzycznych materiałach APICS oraz ćwiczeniach praktycznych.
Szkolenie 3 dniowe nie wyczerpuje zakresu wiedzy danego modułu.
Sesje:
• Prognozowanie popytu
• Zarządzanie popytem i obsługą klienta
• Proces planowania sprzedaży i produkcji (Sales and Operations Planning, S&OP)
• Tworzenie głównego harmonogramu produkcji MPS (Master Production Schedule)
• Zarządzanie głównym harmonogramem produkcji MPS
• Kontrola planu i mierzenie realizacji
Organizator:MPM Productivity Management
Kontakt:tel. (+48 61) 82 09 465; 61 82 09 266; 61 82 09 267
fax: (+48) 61 82 09 464
mail: biuro@mpm24.com
Link:Więcej