Patronat etransport.pl

VIII Warszawskie Dni Logistyki

Rozpoczęcie:Czwartek, 17 maja 2018 r.
Zakończenie:Piątek, 18 maja 2018 r.
Miejsce:Stary Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (bud. 6, Aula D-22)
Województwo:mazowieckie

Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego ekspertów z zakresu logistyki, doświadczeń praktycznych przedstawicieli biznesu oraz wymiana poglądów dotyczących nowoczesnych koncepcji w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do pracowników uczelni, doktorantów, studentów oraz przedstawicieli biznesu zajmujących się tematyką szeroko rozumianej logistyki oraz zmieniających się warunków i wyzwań w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw.
Organizator:Koło Naukowe Logistyki Katedra Logistyki SGGW
Kontakt:http://knlog.sggw.pl/edycja-2018/
Link:Więcej