REKLAMA

Kurs ADR w Pile ZDZ Piła

Rozpoczęcie:Czwartek, 19 kwietnia 2018 r.
Zakończenie:Niedziela, 22 kwietnia 2018 r.
Miejsce:Piła
Województwo:cała Polska
ROZPOCZĘCIE 19.04.2018 r. (czwartek) egzamin 22.04.2018 r. (niedziela)

KOSZT 450 zł


Informacje o kursie:

* 24 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów.


Cel kursu:

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Program szkolenia:

1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
2. Główne rodzaje zagrożeń
3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej
6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej
7. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych
8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
9. Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych
10. Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych
11. Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej
12. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
13. Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie
14. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń
15. Ochrona towarów niebezpiecznych
16. Ćwiczenia praktyczne

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kurs jest zakończony egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z rozpisanymi na odwrocie zagadnieniami oraz ilością godzin składającymi się na szkolenie, wydane przez organizatora szkolenia.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Pile
ul. Browarna 19
64-920 Piła

tel. 723 405 247
Organizator:Zakład Doskonalenia Zawodowego w Pile
Kontakt:ul. Browarna 19
64-920 PIŁA
tel. 723 405 247
Link:Więcej