REKLAMA

Szkolenie na diagnostę LUBUSKIE i DOLNOŚLĄSKIE

Rozpoczęcie:Poniedziałek, 21 maja 2018 r.
Zakończenie:Niedziela, 10 czerwca 2018 r.
Miejsce:Słubice, Transportowa 8 69-100
Województwo:cała Polska
Szkolenie na diagnostę samochodowego
Celem szkolenia jest:
- przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów do egzaminu
kwalifikacyjnego.
- przygotowanie kandydatów na diagnostów do prowadzenia badań technicznych pojazdów.

Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1836).
Prelegent:

mgr inż. Krzysztof Cieślak, absolwent Politechniki Radomskiej. Od 2002 roku nieprzerwanie pracuje w branży zajmującej się systemem badań technicznych, od 2003 roku posiada uprawnienia diagnosty samochodowego - doświadczenie w pracy na stacji okręgowej i podstawowej. Od ponad 10 lat zawodowo zajmuje się doradztwem technicznym dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz diagnostów samochodowych, w zakresie badań technicznych (współpraca z wiodącymi firmami na rynku badań technicznych pojazdów). Od ponad 10 lat zawodowo zajmuje się szkoleniami w w/w zakresie oraz szkoleniami uzupełniającymi z zakresu prawa i techniki samochodowej jak i prowadzenie pełnych kursów dla kandydatów na diagnostów. Biegły sądowy.

Szkolenie odbędzie się w terminie:
ZJAZD TERMIN
I 21-25.05.2018
II 2-3.06.2018
III 8-10.06.2018

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (dołączonej do oferty) lub o kontakt z Działem Szkoleń.
Zgodnie z DYREKTYWĄ 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów oraz PROJEKTEM zmian do Ustawy – PRAWO O RUCHU DROGOWYM, od 20 maja 2018 roku ulegają zmianie zasady kwalifikacji oraz egzaminowania kandydatów na diagnostów samochodowych. Od tego dnia każdy kraj członkowski UE będzie wydawał świadectwo (ŚWIADECTWO KOMPETENCJI) lub równoważny dokument diagnoście upoważnionemu do przeprowadzania badań zdatności (technicznych pojazdów) do ruchu drogowego

WYMAGANIA
Kandydat posiada wyższe wykształcenie w zakresie nauk technicznych uzyskane na kierunku studiów, którego program obejmuje zagadnienia związane z pojazdami w zakresie: mechaniki, dynamiki, dynamiki pojazdu, silników spalinowych, technologii materiałów, elektroniki, elektryki, elektronicznych układów pojazdu,
lub
Kandydat posiada średnie wykształcenie i posiadanie kwalifikacji w zakresie diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów a także w zakresie napraw elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych
W obu przypadkach wymagane będzie udokumentowane 3 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów, stacji kontroli pojazdów w zakładzie (warsztacie) na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów
KURSY DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW
Kurs na diagnostę samochodowego obejmuje zakres określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów
(Dz.U.2014.0.1836), tj.
- szkolenie podstawowe
- szkolenie specjalistyczne BUS100
- szkolenie specjalistyczne ADR
- szkolenie specjalistyczne GAZ
- szkolenie specjalistyczne ZMIANY, IMPORT

Zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz przerwę obiadową.
Koszt pełnego udziału w kursie dla kandydatów na diagnostów wynosi: 1990 zł /osobę
( zwolnione z VAT)
Organizator:LONTEX
Kontakt:508682078