Przewozy Nienormatywne w Transporcie Drogowym.

Rozpoczęcie:Piątek, 20 kwietnia 2018 r.
Miejsce:Wrocław, Hotel Europejski*** Wrocław, ul. Piłsudskiego 88
Województwo:dolnośląskie
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053

CELEM SZKOLENIA JEST:

- wskazanie kiedy pojazd staje się nienormatywny i czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przejazd takim pojazdem,
- zapoznanie uczestników z system zezwoleń i kar za wykonanie przewozu bez zezwolenia,
- przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewoźników, załadowców, nadawców,
- omówienie rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w firmach w celu zabezpieczenia się przed karami administracyjnymi,
- zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami zgłaszanymi przez nadawców i załadowców.


JAKIE PRZYKŁADOWE KORZYŚCI ZAPEWNI UCZESTNICTWO W SZKOLENIU::

- możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,
- możliwość podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych,
- uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
- „świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,
- możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
- okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami,
- możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. INFORMACJE OGÓLNE.

- Struktura unijnych i polskich przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.
- Podstawowe definicje.
- Pojęcie przewozu normatywnego i nienormatywnego.
- Obowiązujące w tym zakresie normy techniczne dotyczące wymiarów, masy całkowitej i nacisków osi pojazdów.

2. PRZYKŁADY PRZEWOZÓW NIENORMATYWNYCH.

- Prezentacja różnych rodzajów przewozów nienormatywnych i omówienie przekroczeń normatywnych.

3. POJAZDY NIENORMATYWNE.

- Definicja pojazdu nienormatywnego.
- Odstępstwa konstrukcji pojazdu nienormatywnego od warunków technicznych.

4. DOKUMENTY

- Warunki wykonywania przewozu nienormatywnego.
- Rodzaje zezwoleń na wykonywanie przewozów nienormatywnych.
- Ograniczenia w przejazdach narzucane przez organ wydający zezwolenie.

5. ORGANIZACJA PRZEWOZU NIENORMATYWNEGO.

- Omówienie procesu organizacji ładunku nienormatywnego.
- Czynności poprzedzające proces przewozowy, a w tym rozpoznanie zadania, dobór środka transportu, ustalenie trasy przewozu, dobór zezwolenia na przewóz, dobór urządzeń i narzędzi do obsługi procesu oraz technologii za- i wyładunku, dobór mocowań i zabezpieczeń.
- Przygotowanie załadunku, zasady prawidłowego załadunku pojazdu i procesu mocowania ładunku oraz czynności zdawczo-odbiorcze po załadunku.
- Przygotowanie wymaganych dokumentów.
- Przewóz ładunku nienormatywnego i zasady jego pilotowania.

5. KONTROLA PRZEWOZÓW NIENORMATYWNYCH.

- Rodzaje podmiotów uprawnionych do kontroli drogowej przewozów kombinowanych.
- Omówienie przykładów kontroli.
- Rodzaje i wielkość kar za brak przestrzegania przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.

Dodatkowo:
- Materiały szkoleniowe w formie skryptu, zawierającego prezentację.
- Dodatkowe materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
- Możliwość kontaktu z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - konsultacje e-mail.


INFORMACJE DODATKOWE

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU:
- 2 OSÓB – 10%,
- 3 OSÓB – 15%,
- 4 OSÓB – 20%.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PROWADZĄCY: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego).
Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007
Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR) oraz w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów.
Organizator:ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Kontakt:tel.: 22 8533523
tel. kom.: 607 573 053
fax: 22 2472183
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej