REKLAMA

MEETING SZKOLENIOWY - PROWADZENIE PRAWIDŁOWEJ EWIDENCJI CZASU PRACY KIEROWCÓW ZGODNIE Z WYMOGAMI PIP, KRAJÓW OBJĘTYCH MINIMALNYM WYNAGRODZENIEM ( NIE

Rozpoczęcie:Piątek, 17 listopada 2017 r.
Miejsce:Słubice
Województwo:cała Polska
MODUŁ II (PIP):
1. Kompletacja akt osobowych w części nawiązania, podtrzymania oraz rozwiązania stosunku pracy.
2. Weryfikacja zapisów wewnętrznych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego lub mieszanych stanowisk pracy.
3. Omówienie proponowanych zamian w zakresie optymalizacji kosztów zatrudnienia.
4. Dobór systemów pracy.
5. Tworzenie zapisów uzupełniających braki oraz zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych tj. umowa pracę, informacje uzupełniające, regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, obwieszczenia, porozumienia zmieniające.
6. Optymalizacja przepisów wewnątrzzakładowych dotyczących spornych kwestii podróży służbowych kierowców.
7. Udokumentowanie wynagrodzenia MiLoG, Loi Macron – sposoby rozliczania.
8. Podział składników wynagrodzenia kierowcy.
9. Prawidłowa wysokość ryczałtu oraz obowiązek rozliczania.
10. Zasady tworzenia ewidencji czasu pracy.
11. Rekompensowanie nadgodzin oraz dni wolnych czasem wolnym.
12. Ewidencja uzupełnień czasu pracy kierowy.
13. Ewidencja delegacji.
14. Podsumowanie okresu rozliczeniowego.
15. Procedury kontrolne PIP.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały tj.
· Brakujące wzory dokumentów wewnątrzzakładowych.
· Zbiór brakujących lub zmienianych przepisów wewnątrzzakładowych.
· Karty wjazdu i wyjazdu z terenu Niemiec.
· Regulamin podróży służbowych + kartę delegacyjną.
Organizator:LONTEX
Kontakt:508 682 078
Link:Więcej