REKLAMA
Folder użytkownika

Inspektor Roku 2017 - finał
Konkurs zorganizowany przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy i Główny Inspektorat Transportu Drogowego miał na celu m.in. doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy, umiejętności i sprawności inspektorów transportu drogowego, utrwalanie wśród inspektorów przekonania, że tylko zdecydowane, skuteczne i zgodne z prawem działanie może przyczynić się do pozytywnej społecznej oceny Inspekcji Transportu Drogowego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Inspekcji. A przede wszystkim wyłonienie najwszechstronniejszych inspektorów transportu drogowego w kraju.

Magda_etransport.pl