REKLAMA

TimoCom przedstawia barometr transportowy dla całej Europy!
Większa przejrzystość w branży transportowej

TimoCom Soft- und Hardware GmbH we współpracy z portalem etransport.pl przedstawia barometr transportowy dla całego sektora transportu i logistyki.

Jest to narzędzie planowania, które pozwala na łatwą obserwację stosunku popytu do podaży oraz na szybkie rozpoznanie trendów panujących na rynku.

Wiodąca w Europie giełda transportowa TC Truck&Cargo® była podstawą dla firmy TimoCom do stworzenia praktycznego narzędzia w postaci barometru transportowego online.

Jak działa barometr? To bardzo proste:

  • Kraj Polska jest zawsze punktem odniesienia w barometrze. Możliwa jest obserwacja zarówno relacji "z" jak i "do" Polski.
  • Przycisk "Zmień" pozwala na zmianę kierunku obserwacji z relacji eksportowych na importowe.
  • Przycisk "Pokaż" powoduje wyświetlenie barometru obrazującego sytuację na danym rynku.

Korzystając z barometru transportowego zyskujesz:

  • Łatwość w ustalaniu ceny rynkowej
  • Podstawę do negocjacji cen w branży europejskiego transportu drogowego
  • Instrument do rozpoznawania i unikania wahań cenowych
  • Narzędzie do wydajniejszego planowania dyspozycji poprzez przejrzyste zobrazowanie rynku transportowego

Zasady funkcjonowania barometru transportowego

Codziennie publikowane w TC Truck&Cargo® oferty frachtów i wolnych ciężarówek, w ilości nawet do 300.000, zgłaszane przez ponad 85.000 użytkowników, są analizowane dla potrzeb barometru transportowego i wizualizowane niemal w czasie rzeczywistym. Tak duża ilość ofert pozwala na optymalne zobrazowanie sytuacji na wybranych relacjach.

Więcej informacji o TimoCom na stronie www.TimoCom.pl