REKLAMA

Szczegółowe kontrole samochodów ciężarowych, plandek, chłodni i kontenerów
Utworzona: 2018-02-12

Kontrole odbywają się na parkingach lub wydzielonych pasach drogi, na które kierowani są kierowcy. Sprawdzane są dokumenty przewozowe oraz ładunek samochodów.

Przypominamy, że Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nakłada na przewoźników obowiązek udostępniania Krajowej Administracji Skarbowej lokalizacji pojazdów przewożących towary wrażliwe. Od 1 września 2017 r. firmy transportowe muszą przekazywać dane odnośnie położenia ładunków takich jak paliwa, susz tytoniowy czy alkohol etylowy. Wspomniany akt prawny wskazuje zasady systemu śledzenia przewozu tych towarów oraz określa odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z kontrolą przewozu na każdym etapie łańcucha dostaw.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, funkcjonariusz może zatrzymać dany pojazd do czasu usunięcia nieprawidłowości, nałożyć sankcję finansową w wysokości do 7,5 tys. na kierowcę i do 20 tys. na przewoźnika. Natomiast odbiorca i nadawca tego ładunku mogą odpowiadać w dużo większej mierze, ponieważ ich kara uzależniona jest od wartości przewożonego towaru.

W związku z tym, że spotykamy się z częstymi naruszeniami w przewozach towarów wrażliwych, Krajowa Administracja Skarbowa, realizuje działania kontrolne na terenie całego kraju.

Służba Celno-Skarbowa na początku lutego br. realizowała intensywne działania kontrolne na drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Celem prowadzonych działań jest weryfikacja prawidłowości dokonywanego obrotu towarowego wyrobami energetycznymi, alkoholem i suszem tytoniowym, tekstyliami oraz wyrobami pochodnymi, które mogą być wykorzystane jako paliwo silnikowe bądź jego komponent. Dlatego funkcjonariusze KAS kontrolują samochody ciężarowe, szczególnie plandeki, chłodnie i kontenery.

fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Kontrole odbywają się na parkingach lub wydzielonych pasach drogi, na które kierowani są kierowcy. Sprawdzane są dokumenty przewozowe oraz ładunek samochodów.

W trakcie kontroli możliwe jest czasowe spowolnienie ruchu na pasach jedni przeznaczonych dla ciężarówek. Służba Celno-Skarbowa na bieżąco monitoruje sytuacje na drogach województwa i stara się prowadzić działania w sposób jak najmniej uciążliwy dla kierowców.

Działania mają charakter cykliczny i realizowane będą w oparciu o analizę ryzyka prowadzoną przez KAS.

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
Do ulubionych