REKLAMA

Nowy wymóg przedkładania deklaracji dotyczącej zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochody ciężarowe
Utworzona: 2018-02-12

Od 1 stycznia 2019 r. na obszarze UE zacznie obowiązywać prawo, zgodnie z którym dla wszystkich nowo wyprodukowanych samochodów ciężarowych musi być dostępna deklaracja określająca ich zużycie paliwa i emisję CO2. Nowe prawo będzie wprowadzane stopniowo dla poszczególnych rodzajów pojazdów ciężarowych.

REKLAMA
Wartości widniejące w deklaracji będą obliczane indywidualnie dla każdego, zależnie od jego fabrycznej specyfikacji i obszaru zastosowań. Podstawę obliczeń wartości deklarowanych stanowi zatwierdzony przez UE, standaryzowany proces symulacji cykli jazdy.

Volvo Trucks z zadowoleniem przyjmuje te nowe przepisy, traktując jej jako uzupełnienie narzędzi, które już teraz są wykorzystywane w tej branży.

Jak dotąd, w związku z nowym wymogiem informacyjnym, nie zapadały żadne decyzje w sprawie podatków lub zachęt finansowych. Jednak w przyjętej przez UE europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej zakłada się spadek ilości CO2 emitowanego przez samochody ciężarowe średnio o 1,5 procent rocznie do roku 2030.

Zużycie paliwa zmalało

Oczywiście, wydajność energetyczna nie jest tematem nowym dla producentów samochodów ciężarowych, ani dla firm transportowych. W statystycznej europejskiej firmie transportowej wydatki na paliwo stanowią jedną trzecią kosztów jej zmiennych i dlatego wszelkie środki zmierzające do zmniejszenia zużycia paliwa są interesujące pod względem ekonomicznym. Wydajność energetyczna jest ważnym elementem przewagi konkurencyjnej.

Wydajność energetyczna zawsze była kluczową kwestią dla Volvo Trucks. Od początku lat dziewięćdziesiątych zredukowaliśmy o jedną piątą* zużycie paliwa w nowo produkowanych samochodach ciężarowych i będziemy to robić w następnych latach. Poprawa wydajności energetycznej jest również najważniejszym działaniem z perspektywy ograniczania oddziaływania pojazdu na klimat – kontynuuje Lars Mårtensson.

Deklaracje to dopiero początek

Także klienci Volvo Trucks przeznaczają znaczne środki na poprawę swojej wydajności energetycznej. Wiele firm transportowych pokonało długą drogę w swoich dążeniach do zmniejszenia zużycia paliwa, lecz są też i takie, dla których kwestia ta nie zawsze była najistotniejsza. Zdaniem Larsa Mårtenssona, to właśnie ta druga grupa może najbardziej skorzystać na nowych deklaracjach podczas wyboru samochodu ciężarowego.

Deklaracja jest dobrym punktem wyjścia, wskazującym kierunek, w jakim należy podążać, mimo że nie przedstawia obrazu całości. Aby osiągnąć jak najmniejsze zużycie paliwa i oddziaływania na klimat, w odniesieniu do zadań wykonywanych przez pojazd, należy indywidualnie optymalizować każdy zestaw drogowy, wybierając odpowiednie wyposażenie i usługi. Przykładami niezwykle korzystnych pod tym względem działań są: szkolenie kierowców w zakresie jazdy ekonomicznej oraz korzystanie z wydajnych narzędzi do planowania transportu. Naszym niezmiennym celem jest opracowanie kompleksowego rozwiązania, zapewniającego naszym klientom jak największą efektywność transportu, co również jest korzystne dla środowiska naturalnego – konkluduje Lars Mårtensson.

Źródło: Volvo Trucks
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
LKW WALTER - Loads Today


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE