REKLAMA

PKO Leasing liderem polskiego rynku leasingu po 2017 roku
Utworzona: 2018-02-12

W 2017 roku branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości ponad 67 mld złotych. Z finansowania w formie leasingu najchętniej korzystają przedsiębiorcy z sektora MŚP.

Inwestycje przedsiębiorców, w tym finansowane leasingiem, oraz konsumpcja prywatna mają znaczący wpływ na wyniki polskiej gospodarki.

Prognozy wzrostu gospodarczego na bieżący rok są stabilne i optymistyczne. Jedynej zmianie mogą ulec czynniki wpływające na jego dynamikę - będą bardziej zdywersyfikowane. Oprócz perspektywy stabilnego wzrostu konsumpcji prywatnej ekonomiści spodziewają się dynamicznego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, które w dużej mierze są finansowane leasingiem - mówi Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Nowa sprzedaż PKO Leasing

PKO Leasing w 2017 roku sfinansował transakcje o wartości 8,1 mld zł i uplasował się na pozycji lidera rynku leasingu. Na sprzedaż Spółki złożyły się transakcje w kluczowych segmentach rynku. Odnotowana sprzedaż w pojazdach lekkich (samochody osobowe i użytkowe do 3,5t) wyniosła ok. 3,8 mld z wysoką 15 proc. dynamiką wzrostu r/r. Sektor maszyn i urządzeń, dzięki niegasnącemu zapotrzebowaniu inwestycyjnemu i utrzymującej się koniunkturze przedsiębiorców odnotował stabilny wzrost. PKO Leasing w tym obszarze udzielił finansowania na ok. 2,15 mld zł z dynamiką 5,6 proc. r/r. Transport ciężki z wynikiem ok. 2,1 mld zł dopełnia sprzedaż Spółki. Portfel Spółki PKO Leasing jest dobrze zdywersyfikowany. W strukturze finansowania PKO Leasing 47 proc. stanowią pojazdy lekkie, 26 proc. transport ciężki, a maszyny i urządzenia w tym IT 26 proc. Taka dywersyfikacja w połączeniu z dużym rozdrobnieniem obsługiwanych branż klientów pozwala na bezpieczne zarządzanie portfelem.

Produkty dopasowane do potrzeb MŚP

PKO Leasing posiada w swojej ofercie produkty dopasowane do specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw, również od pierwszego dnia działalności. Przykładem takiego produktu jest leasing na maszyny i urządzenia w tym na sprzęt IT. Oprócz standardowych aktywów, takich jak środki transportu czy maszyny, leasingowane mogą być również innowacyjne rozwiązania i technologie, wyposażenie parków produkcyjnych lub całych linii technologicznych. Tego rodzaju inwestycje pozwalają nie tylko utrzymać wysoką produkcję, lecz bezpośrednio przekładają się na wzrost jej efektywności.

Leasing może finansować automatyzację produkcji, która jest rozwiązaniem jednego z największych wyzwań rozwoju polskich przedsiębiorstw, jakim jest niedobór rąk do pracy. Potrzebny specjalistyczny sprzęt jest produkowany na zamówienie i dopasowany do specyfiki biznesu. Dzięki leasingowi przedsiębiorcy mają szybki dostęp do nabywanego sprzętu czy technologii. To ważne w warunkach silnej konkurencji rynkowej - mówi Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Finansowanie w formie leasingu daje możliwość poprawienia płynności finansowej oraz dostosowania spłat do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Z usług leasingowych korzystają przedstawiciele większości branż, niezależnie od wielkości firmy. O wzrastającej popularności leasingu wśród przedsiębiorców z tej grupy świadczy ciągły rozwój rynkowej oferty finansowania, nowych narzędzi oraz dostępności produktu również w kanałach online.

Finansowanie MŚP z dotacjami

PKO Leasing w perspektywie 2016-2018 alokował łącznie 670 mln PLN z funduszy unijnych. Program COSME został zakończony sukcesem - pół roku przed terminem, gdzie do polskich przedsiębiorców z segmentu MŚP trafiło 520 mln PLN preferencyjnego leasingu z bezpłatną gwarancją unijną. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE przyznało nagrody PKO Leasing w kategorii - Przedsiębiorstw Leasingowych za najlepsze wyniki w rozwoju tego rynku w 2017 roku.

Wśród produktów dostosowanych do potrzeb MŚP ważną rolę odgrywają leasing z gwarancjami poręczeniowymi Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych takich jak: COSME czy InnovFin umożliwiają udostępnianie preferencyjnych ofert z obniżonymi wymaganiami kwalifikacyjnymi, m.in. obniżenie wymagań i oferta finansowania na preferencyjnych warunkach z atrakcyjnym oprocentowaniem, na dłuższy okres oraz na obniżonych wymogach dotyczących zabezpieczeń.

Źródło: PKO Leasing
Do ulubionych