REKLAMA

Niemcy: rozszerzono sieć dróg dozwolonych dla pojazdów ponadwymiarowych
Utworzona: 2018-01-12

Obecnie obejmuje ona już 15 krajów związkowych.

REKLAMA
Wraz z przyjęciem ósmej poprawki do rozporządzenia dotyczącego prób terenowych w zakresie użytkowania długich pojazdów, rozszerzona została sieć dróg, na której dopuszczony został ruch tego typu ciężarówek. Od 1 stycznia 2017 dozwolone jest regularne użytkowanie długich pojazdów ciężarowych na określonych trasach w ramach zaproponowanej sieci dróg.

Po raz pierwszy wybrane odcinki udostępniły Nadrenia-Palatynat i Saara. Ponadto, oba landy dopuszczają stosowanie tzw. ciągników siodłowych z wydłużonymi naczepami (do 17,8 m – pojazdy typu 1) na terenie całego regionu.

Szerokie zastosowanie ciągników siodłowych z wydłużonymi naczepami dozwolone jest teraz także w Saksonii-Anhalt.

Również Nadrenia Północna-Westfalia po raz pierwszy zgłosiła wybrane trasy dla wszystkich typów pojazdów ciężarowych. Do tej pory po drogach tego landu mogły poruszać się tylko pojazdy typu 1.

Przestaje obowiązywać istniejące do tej pory czasowe dopuszczenie do ruchu pojazdów typu 2 (ciągniki siodłowe z przyczepą z osią centralną do dł. maks. 25,25 m). Po przeprowadzeniu dalszych badań przez Federalny Urząd ds. Dróg, obecnie w ramach sieci wyznaczonych dróg na terenie całego kraju, mogą poruszać się także pojazdy tego typu.
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
Etapia Ubezpieczenia


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE