REKLAMA

Do 500 zł za nadmierne dymienie z rury wydechowej
Utworzona: 2017-12-07

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego prowadzili akcję „Smog”, podczas których kontrolowali poziom emisji spalin do atmosfery, a także stan techniczny pojazdów poruszających się po drogach powiatu zielonogórskiego.

Głównym celem działań było ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym, a w szczególności eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery. Podczas działań policjanci zwrócali szczególną uwagę także na stan trzeźwości kierujących czy inne popełnione wykroczenia w ruchu drogowym.

Podczas działań policjanci sprawdzali układ wydechowy pod kątem nadmiernego zadymienia, sprawność układów: kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia, ponadto zwrócali uwagę na stan ogumienia, prawidłowe oświetlenie i oznakowanie pojazdów. Funkcjonariusze za pomocą dymomierza i analizatora spalin sprawdzali czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności.

Kierujący, których pojazdy nie spełniły wymogów określonych przepisami prawa, musieli się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki. Ponadto kierujący za zły stan techniczny pojazdu został ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.

Pamiętajmy
Warunki techniczne jakie musi spełniać pojazd oraz niezbędne jego wyposażenie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.


Źródło: zgora.lubuska.policja.gov.pl
Do ulubionych