REKLAMA

Agility rozwija globalny system obsługi klientów
Utworzona: 2017-12-07

Globalny dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych, rozwija globalny system Agility Connects, który wspomaga klientów w efektywnym zarządzaniu procesami transportowymi oraz operacjami magazynowymi. Jego funkcjonalność została dopasowana do potrzeb i oczekiwań użytkowników, którzy mogą korzystać z trzech, różnych opcji – Visibility, Integration i Collaboration.

Sieć logistyczna Agility obejmuje 100 krajów na całym świecie. Na co dzień współpracujemy z ponad 60,5 tys. klientów, którym oferujemy zintegrowane rozwiązania logistyczne z zakresu m.in. spedycji lotniczej, morskiej, drogowej i kolejowej, obsługi specjalistycznych projektów oraz logistyki kontraktowej i usług magazynowych. Klienci oczekują od nas nie tylko szybkiego i prostego dostępu do informacji o tym, co się dzieje z ich przesyłką, ale także wsparcia w efektywnym zarządzaniu całymi procesami logistycznymi. Agility Connects został przygotowany tak, aby na te potrzeby odpowiedzieć - mówi Karolina Gasińska-Byczkowska, Branch Manager Agility Logistics w Polsce.

Pierwszą i podstawową opcją Agility Connects jest Visibility, dostępne na stronie internetowej Agility lub smartfonach w aplikacji mobilnej Agility Mobile Apps. Korzystający z niej klienci w czasie rzeczywistym, przez 24 godziny 7 dni w tygodniu w prosty sposób mogą śledzić status przesyłek lotniczych, drogowych, morskich i kolejowych od momentu nadania do doręczenia do odbiorcy końcowego. Visibility umożliwia tworzenie raportów według parametrów i częstotliwości określonej przez użytkowników, ustawianie przypomnień oraz zapewnia szybki dostęp do dokumentacji przewozowej, co jest przydatne m.in. podczas odpraw celnych.

Drugi poziom systemu Agility Connects, czyli Integration dodatkowo obejmuje funkcjonalności związane z elektroniczną wymianą danych (EDI), zarządzaniem dokumentacją i widocznością zamówień. Pozwala użytkownikom na zarządzanie terminami zleceń, co jest szczególnie ważne przy konsolidacji transportów przesyłek z różnych miejsc.

Wśród największych korzyści dla użytkowników tej opcji wymienić można ograniczenie konieczności ponownego wprowadzania danych do systemu i wynikających stąd błędów, lepszą widoczność procesów transportowych, pozwalającą na skuteczniejsze planowanie i prognozowanie, skrócenie czasów fakturowania i płatności oraz zmniejszenie dokumentacji papierowej. Firmy oraz ich dostawcy zyskują dostęp do statusu zamówienia w czasie rzeczywistym. Agility Connects Visibility i Integration są bezpłatne i nie wymagają integracji systemów użytkowników oraz operatora.

Trzecia, najbardziej wyspecjalizowana opcja Agility Connects to Collaboration. Stanowi ona część zintegrowanych rozwiązań łańcucha dostaw Agility i wymaga integracji systemów klienta i operatora. Jej zadaniem jest wsparcie użytkowników w proaktywnym zarządzaniu ładunkami, zamówieniami, dostawcami i magazynami oraz operacjami 4PL i Control Towers. Opcja Collaboration zapewnia rozwiązania typu „end – to – end” w łańcuchach dostaw, pozwala skrócić czas dostaw oraz usprawnia pracę dostawców. Usprawnia obsługę oraz ułatwia optymalizację kosztów. Kolejne korzyści wiążą się z możliwościami zarządzania danymi, raportowaniem sytuacji wyjątkowych oraz monitorowaniem procesów na poziomie pojedynczego ładunku/towaru, co nie tylko usprawnia obieg informacji, ale pozwala też na szybszą reakcję w przypadku opóźnień.

Polska wersja Agility Connects została uruchomiona w ubiegłym roku. Nasi klienci, do których należą firmy z różnych branż, od motoryzacyjnej, przemysłowej, high-tech po handel detaliczny, coraz częściej korzystają z tego narzędzia. Doceniają jego dostępność i łatwość w codziennym użytkowaniu, a dzięki licznym korzyściom, jakie dają poszczególne opcje, mogą w efektywny sposób zarządzać swoimi procesami transportowymi i logistycznymi. W odpowiedzi na ich oczekiwania, z pewnością będziemy rozwijać Agility Connects i rozszerzać go o nowe funkcjonalności - podsumowuje Karolina Gasińska-Byczkowska.
Źródło: Agility
Do ulubionych