REKLAMA

Z policją już nie wygrasz
Utworzona: 2017-08-12

Proponowane rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju zmieniające dotychczasowe przepisy spowoduje, że popularne "suszarki", którymi policja mierzy prędkość, będą musiały spełniać dodatkowy wymóg, a mianowicie rejestrację obrazu potrzebną do identyfikacji pojazdu.

REKLAMA
27 lipca br. na łamach motoryzacja.interia.pl pojawił się materiał w tym temacie. Postanowiliśmy zwrócić się z prośbą o komentarz na temat tych doniesień do Głównego Urzędu Miar. Poniżej odpowiedź, którą otrzymaliśmy od Sebastiana Margalskiego, naczelnika Wydziału Promocji, Metrologii i Probiernictwa, Biura Strategii Głównego Urzędu Miar:

Po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, do obrotu lub użytkowania będą mogły być wprowadzane wyłącznie przyrządy spełniające wymagania znowelizowanego rozporządzenia.

Potwierdzeniem spełniania tych wymagań jest decyzja zatwierdzenia typu. Dotyczy to także wspomnianego wymagania w zakresie rejestracji przez przyrząd zmierzonej prędkości, daty i czasu dokonania pomiaru prędkości oraz obrazu kontrolowanego pojazdu. Zasada ta dotyczyć będzie nowych przyrządów objętych wnioskami o zatwierdzenie typu złożonych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Przyrządy użytkowane dotychczas będą mogły być nadal użytkowane pod warunkiem posiadania ważnej legalizacji. Dotyczy to także przyrządów nie posiadających dodatkowych urządzeń rejestrujących.

Zgodnie z ustawą – Prawo o miarach w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania podlegających prawnej kontroli metrologicznej wykonuje się legalizację ponowną, podczas której sprawdza się czy przyrząd pomiarowy nie jest uszkodzony i czy istnieją wymagane oznaczenia i znaki oraz zgodność charakterystyk metrologicznych z wymaganiami. Podczas legalizacji nie sprawdza się spełniania innych wymagań, które nie mają znaczenia dla możliwości dokonania legalizacji danego przyrządu. Warunkiem dokonania legalizacji użytkowanego obecnie przyrządu nie może być więc spełnianie przez ten przyrząd wymagania w zakresie rejestracji przez przyrząd zmierzonej prędkości, daty i czasu dokonania pomiaru prędkości oraz obrazu kontrolowanego pojazdu.

Przedmiotowe rozporządzenie powinno wejść w życie na przełomie 2017 i 2018 r.

Mogę jeszcze w uzupełnieniu dodać, że dodatkowo będzie wymóg lokalizacji instrumentami GNNS / w to wchodzi GPS /.

W ostatnich przetargach wymaganie identyfikacji miejsca wykonywania pomiaru, z wykorzystaniem narzędzi GNSS, pojawiło się . GUM zwrócił się do Policji o wytyczne dotyczące jakości zobrazowania aby mogło być uznane , bez dodatkowych zabiegów za zdjęcie dowodowe tj identyfikację dowodową.
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
alkomaty Alkohit


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA