REKLAMA

Południowa obwodnica Rzeszowa bez unijnego dofinansowania
Utworzona: 2017-06-19

Brak wymaganych dokumentów – to powód nie zakwalifikowania do dofinansowania z Programu Polska Wschodnia projektu dotyczącego budowy tzw. Południowej obwodnicy Rzeszowa.

Jak informuje Ministerstw Rozwoju nie jest prawdą, że rząd celowo odrzucił projekt dotyczący budowy Południowej obwodnicy Rzeszowa. Beneficjent – miasto Rzeszów, nie dopełnił wymogów konkursu, które dla działania 2.2 Infrastruktura drogowa pozostają bez zmian. W przypadku trzech innych projektów złożonych przez miasto w poprzednich konkursach z tego działania, wszystkie wymagane dokumenty zostały przekazane do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w określonym terminie, co umożliwiło podpisanie umów o dofinansowanie.

Konkurs, w którym miasto Rzeszów starało się o unijną dotację dla przedsięwzięcia pn. Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878), zakończył się 27 kwietnia 2017 r.

Każdy konkurs ma swój regulamin, w którym wskazuje się dokumenty niezbędne dla dalszego rozpatrzenia wniosku. W tym wypadku jednym z nich była Decyzja o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. ZRID), a przynajmniej zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania takiej decyzji. PARP nie otrzymał wspomnianych dokumentów od miasta Rzeszów, dlatego projekt pozostał bez rozpatrzenia.

Ponadto w grudniu ubiegłego roku wszyscy beneficjenci działania 2.2. Infrastruktura drogowa POPW otrzymali pismo, w którym zwróciliśmy uwagę m.in. na konieczność przygotowywania wysokiej jakości projektów i kompletności składanych wniosków o dofinansowanie.

Należy też zaznaczyć, że ujęcie projektu w Planie Transportowym Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 nie oznacza, że spełnił on wymogi i otrzyma dotację UE. Projekty nie były weryfikowane w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i klimat oraz efektywności ekonomicznej. Te kwestie są przedmiotem weryfikacji projektu już w trakcie oceny konkursowej.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju
Do ulubionych