Ciężkie ośki w dniu Zimnej Zośki
Utworzona: 2017-05-19

Rzeczywista masa całkowita pojazdu z ładunkiem wyniosła prawie 39 ton i przekroczyła wartość dopuszczalną, wynoszącą 32 tony.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy poinformował, że 15 maja br. około godz. 15:00 inspektorzy, na ternie miasta zatrzymali do kontroli 4-osiowy pojazd ciężarowy przewożący ładunek sypki.

Ilość przewożonego piasku już na pierwszy rzut oka wskazywała, że pojazd może być przeładowany, dlatego inspektorzy ITD skierowali pojazd na wagę stacjonarną do pomiarów dynamicznych znajdująca się przy Alei Armii Krajowej w Bydgoszczy. Przeprowadzone ważenie potwierdziło znaczne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej i nacisków osi.

Rzeczywista masa całkowita pojazdu z ładunkiem wyniosła prawie 39 ton i przekroczyła wartość dopuszczalną, wynoszącą 32 tony, o prawie 7 ton, a nacisk podwójnej osi napędowej wyniósł 24,29 ton i tym samym przekroczył wartość dopuszczalną (18 ton) o ponad 6 ton.

Źródło: WITD Bydgoszcz
Do ulubionych