REKLAMA

Będą walczyć o lepsze warunki pracy dla kierowców
Utworzona: 2017-04-21

Europejska Federacja Transportowców wezwała KE i Państwa Członkowskie UE do podjęcia działań w celu poprawy sytuacji pracowników transportu drogowego. Związki zawodowe pod koniec kwietnia będą protestować przed siedzibą unijnych władz w Brukseli.

Na 26 kwietnia europejskie związki zawodowe sektora transportu drogowego zaplanowały protest przed siedzibą KE w Brukseli, aby okazać swoją dezaprobatę wobec prac nad "Inicjatywą Drogową".

Na spotkaniu, które odbyło się w dniach 4 - 5 kwietnia w Warszawie podpisano "Deklarację Warszawską", w której Europejska Federacja Transportowców (ETF) i organizacje z kilkunastu krajów europejskich, w tym Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" ostrzegają Komisję Europejską przed przyjęciem rozwiązań legislacyjnych, które przyczynią się do dumpingu socjalnego, nieuczciwej konkurencji i drastycznego ograniczenia standardów wypoczynku kierowców międzynarodowego transportu drogowego zawartych w przygotowywanej przez KE tzw. Inicjatywie Drogowej. ETF apeluje ponadto do Komisji Europejskiej o respektowanie zobowiązań wobec obywateli, "wśród których jest 2,8 mln zawodowych kierowców". Deklaracja zwraca uwagę na fakt, że żaden z postulatów związkowych nie został uwzględniony w pracach nad "Inicjatywą Drogową". ETF twierdzi, że przygotowywane rozwiązania nie poprawią sytuacji pracowników, a wręcz stanowią atak na bezpieczeństwo użytkowników dróg w Europie.

Pełny tekst "Deklaracji Warszawskiej" znajdziecie tutaj.

Źródło: NSZZ "Solidarność"
Do ulubionych