REKLAMA

Oto Polska właśnie
Utworzona: 2017-04-21

30 marca br. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wraz ze swoimi zastępcami zorganizował i czynnie uczestniczył we wzmożonych kontrolach pojazdów biorących udział w budowie zachodniej obwodnicy Radomia. Wyniki są zatrważające.

W związku z tym, że do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu docierały liczne pisemne i telefoniczne sygnały od mieszkańców miejscowości Sukowska Wola, Jankowice, Bród oraz Gutów, że pojazdy dowożące piach z kopalni piasku w Sukowskiej Woli do placu budowy zachodniej obwodnicy Radomia są przeładowane, postanowiono to sprawdzić. Po wstępnym rekonesansie uznano, iż sygnały mieszkańców okazały się słuszne, a droga powiatowa nr 3336W na odcinku Sukowska Wola – Gutów została doszczętnie zniszczona, ponadto zauważono wzmożony ruch pojazdów czteroosiowych na pierwszy rzut oka mocno przeładowanych.

Od godzin rannych zaangażowano duże siły i środki (w tym również pojazdy nieoznakowane), aby móc zweryfikować wstępne podejrzenia. Zatrzymano 7 pojazdów czteroosiowych typu wywrotka. W związku z podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów, pojazdy te zostały przepilotowane w kolumnie na najbliższy punkt kontroli wagowej, gdzie przeprowadzono dalsze czynności kontrolne oraz pojazd poddano ważeniu i mierzeniu. Podczas pomiaru rzeczywistych nacisków na oś, (po odjęciu możliwych błędów), uzyskano rzeczywistą masę całkowitą pojazdów, które wynosiło kolejno 49,2 t., 47,6 t., 47,5 t., 46,9 t., 46,4 t., 46,1 t., 43,5 t., natomiast dopuszczalna masa całkowita wszystkich pojazdów została określona na 32 tony. Jak łatwo policzyć pojazdy były przeładowane od 11,5 tony do 17,2 t.. Ponadto u wszystkich pojazdów stwierdzono przekroczenie nacisku osi podwójnej napędowej o od 10,7 t. do 13,7 t..

Na podstawie wyników z pomiarów przeprowadzonych w trakcie kontroli drogowej stwierdzono, iż kontrolowane pojazdy odpowiadają parametrom wymiarowo-wagowym i drogom publicznym przewidzianym dla zezwolenia kategorii VII. Kierowcy w trakcie kontroli nie okazali żadnego zezwolenia na przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym. W związku z powyższym wszczęto 7 postępowań za brak zezwolenia kategorii VII, gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 20%. Powyższa nieprawidłowość zagrożona jest karą 15 000 zł dla przewoźnika za każdy z kontrolowanych pojazdów, co daje łączną karę 105 000 zł. Wszyscy kierowcy zostali też ukarani mandatami karnymi.

Ponadto, możliwe jest wszczęcie 7 postępowań administracyjnych na załadowcę tj. na kopalnię piasku, zagrożonych łączną karą 105 000 zł.

Źródło: WITD Radom
Do ulubionych