REKLAMA

eSOWA pomoże przy raporcie SZWO
Utworzona: 2017-02-16

Polskie prawo nakłada na warsztaty samochodowe, które zajmują się naprawą czy napełnianiem klimatyzacji, obowiązek złożenia do 28 lutego sprawozdania dotyczącego substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Przygotowanie takiego raportu ułatwia eSOWA, narzędzie oferowane przez Inter Cars. W ubiegłym roku program eSOWA został wstępnie wyposażony w moduł, który docelowo miał umożliwić wygenerowanie listy zleceń oraz zliczyć, na podstawie wpisanych danych, ilości użytego czy też odzyskanego gazu.

Obecnie wystarczy w programie dodać atrybuty "ilość czynnika odzyskanego" oraz "ilość czynnika użytego". Trzeba też pamiętać o wypełnianiu tych danych podczas tworzenia zlecenia naprawy. Dzięki temu bardzo łatwo i szybko będzie można wygenerować dane potrzebne do uzupełnienia sprawozdania dla urzędu. Unikniemy mozolnego zliczania ilości, wertowania papierów. A jak to zrobić? Wystarczy wyświetlić w programie listę raportów i uruchomić "Raport gazów" i wygenerować raport za interesujący na okres. W efekcie otrzymamy potrzebne nam dane.

Źródło: Inter Cars
Do ulubionych