REKLAMA

ITD jest służbą ważną i potrzebną na polskim rynku transportowym
Utworzona: 2017-01-12

Powiedział wiceminister MIiB, podtrzymując stanowisko resortu infrastruktury i budownictwa, które deklaruje pozostawienie Inspekcji Transportu Drogowego w swoich strukturach.

Głowny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że spotkanie z inspektorami wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego oraz delegatury terenowej GITD otworzył p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Tematem budzącym istotne zainteresowanie inspektorów były plany oraz decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem ITD w strukturach resortu infrastruktury i budownictwa, o których opowiedział Szef ITD. Zaapelował przy tym do uczestników spotkania o dalsze, konsekwentne umacnianie pozytywnego wizerunku Inspekcji zarówno w swoim regionie jak również we współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego.

Alvin Gajadhur wraz z ministrem Jerzym Szmitem podziękowali inspektorom za skuteczne kontrole na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku w zakresie kontroli zezwoleń zagranicznych.

Minister Szmit wyraził nadzieję, że sprawa prac nad przygotowanym przez ministerstwo infrastruktury i budownictwa projektem ustawy o ITD zostanie niezwłocznie rozstrzygnięta.

Po zakończonym spotkaniu ministrowie wraz z podlaskim wojewódzkim inspektorem transportu drogowego Robertem Żołnierowiczem udali się na zorganizowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki posiedzenie w celu omówienia zagadnień związanych z propozycją ustanowienia automatycznego systemu pełnej kontroli wykorzystania polskich zezwoleń uprawniających do przewozów drogowych – na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej. Posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników zostało zorganizowane na prośbę Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia.

Źródło: GITDDo ulubionych