REKLAMA

Przedstawicielem na podstawie ustawy o minimalnej austriackiej może być również kierowca
Utworzona: 2017-01-11

Przedsiębiorca ma zatem inaczej niż w przypadku wymogów ustawy Loi Macron prawo wyboru: czy minimalizować koszty i ustanawiać osobą do kontaktu własnego kierowcę, czy jednak ustanowić nim zewnętrzną osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Austrii.

Od 1 stycznia 2017 roku, po wprowadzeniu przez Austrię ustawy Bundesgesetz, mit dem ein Gesetz zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping- (Lohn und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz – LSD-BG), zwaną po prostu ustawą o przeciwdziałaniu mobbingowi socjalnemu, problem minimalnej płacy austriackiej objął również branżę transportową. Istotnym jest, że ustawa obejmuje wszystkie przewozy – zarówno osób jak i rzeczy - za wyjątkiem tranzytu. O ile nie ma wątpliwości, że każdy przedsiębiorca obowiązany jest na minimum tydzień przed rozpoczęciem delegowania pracownika wypełnić on-line formularz ZKO3 (wyjątek co do terminu stanowią tu nagłe zdarzenia losowe czy zlecenia krótkoterminowe), a okres oddelegowania może trwać od jednego dnia do 24 miesięcy, o tyle niejasnym stał się obowiązek posiadania przedstawiciela na terenie Austrii. Chociaż początkowo można było przypuszczać, że Austria na wzór Francji wprowadzi obowiązek posiadania przedstawiciela na swoim terenie, wprowadzona ustawa zapewnia alternatywę. Przewoźnik, poza ustanowieniem zewnętrznego przedstawiciela na terenie Austrii, a w zasadzie „osoby do kontaktu”, bo takim nazewnictwem posługuje się ustawa, może ustanowić nim również samego delegowanego kierowcę. Kierowca ten ma obowiązek przechowywania wszystkich dokumentów płacowych, które powinny być sporządzone w języku niemieckim.

Przedsiębiorca ma zatem inaczej niż w przypadku wymogów ustawy Loi Macron prawo wyboru: czy minimalizować koszty i ustanawiać osobą do kontaktu własnego kierowcę, czy jednak ustanowić nim zewnętrzną osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Austrii.

Kolejną różnicą w stosunku do rozwiązania przedstawicielstwa we Francji jest to, że osoba do kontaktu/przedstawiciel przyjmuje na siebie obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących płacy minimalnej. Nie jest więc tak jak przedstawiciel we Francji obowiązany wyłącznie do przetrzymywania dokumentów i udostępniania ich właściwym organom na wypadek kontroli. Ze względu na zdecydowanie większy zakres obowiązków przedstawiciela zapewne większe też będą jego koszty. W zamian jednak przedsiębiorca powierza swoje dokumenty osobie, która musi być profesjonalistą i która odpowiada za prawidłowe wykonywanie obowiązków nałożonych przez ustawę.

Strona austriacka przygotowała w języku polskim wskazówki dotyczące delegowania do Austrii i związanego z tym obowiązku wypełniania formularza ZKO3, jednak nie ulega wątpliwości, że nie rozwiewają one wszystkich wątpliwości. Dlatego warto skorzystać z pomocy przy delegowaniu pracowników do Austrii, gdyż brak zgłoszenia lub nieprawidłowe zgłoszenie obostrzone jest karą od 500 do nawet 10 000 euro kary.

Oficjalne wskazówki dotyczące formularza ZKO3 dostępne TUTAJ.

Autor: Barbara Błach – Bujak, Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria PrawnaDo ulubionych