REKLAMA

Wzmocnienie pozycji w europejskim rynku usług logistycznych
Utworzona: 2017-01-10

UPS poinformowało o przejęciu firmy Freightex z siedzibą w Wielkiej Brytanii, świadczącej niskonakładowe usługi transportu całopojazdowego lub drobnicowego towarów, a także transportu specjalistycznego, w tym, z funkcją chłodzenia podczas jazdy.

Dzięki tej transakcji firma umacnia swoją pozycję na rozwijającym się brytyjskim i europejskim rynku usług logistycznych świadczonych przez osoby trzecie (tzw. usług „3PL”) w segmencie pośrednictwa w usługach transportu drogowego, a także uzyskuje nową platformę rozwoju w skali globalnej oraz regionalnej, dzięki istniejącej sieci klientów i przewoźników.

Wcześniej, w sierpniu 2015 r., UPS przejęło firmę Coyote Logistics, która jest liderem w dziedzinie usług pośrednictwa w transporcie drogowym w Ameryce Północnej. Ponieważ modele biznesowe firm Coyote i Freightex uzupełniają się, firma spodziewa się, że te dwie jednostki będą udostępniać sobie wzajemnie najlepsze technologie systemowe, procesy biznesowe oraz klientów i przewoźników. Transakcję sfinalizowano 3 stycznia 2017 r., a jej warunki nie zostały ujawnione.

Wielka Brytania i Europa to dla UPS strategiczne rynki wzrostu usług 3PL w zakresie pośrednictwa w transporcie, z dużymi możliwościami działania w skali międzynarodowej — powiedział Alan Gershenhorn, dyrektor handlowy UPS. Przejęcie firmy Freightex daje naszym klientom korzyści w postaci natychmiastowej, kompetentnej i konkurencyjnej obecności w Wielkiej Brytanii i Europie. Zamierzamy skoordynować działalność firmy Freightex w ramach modelu biznesowego Coyote, co zwiększy wydajność i umożliwi inwestowanie w dalszy rozwój.

Zgodnie z prognozami, obroty na europejskim rynku 3PL miały osiągnąć wartość 174 mld USD do końca 2016 r.1. Segment pośrednictwa w transporcie rośnie w tempie szybszym niż cały rynek 3PL w Wielkiej Brytanii i Europie. Oczekuje się, że wzrost ten będzie utrzymany, gdyż spedytorzy i przewoźnicy coraz częściej korzystają z modelu pośrednictwa. Usługi pośrednictwa w transporcie często cechują się większą wydajnością dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów pojazdów w porównaniu z eksploatacją dedykowanej floty.

Freightex oferuje spedytorom każdej wielkości i ze wszystkich branż efektywne usługi przemieszczania towarów w Wielkiej Brytanii i Europie oraz udostępniania związanych z tym informacji. Ponadto firma rutynowo obsługuje przewozy wymagające kontrolowanej temperatury bądź wyspecjalizowanego lub niestandardowego sprzętu. Posiada osiem placówek w Wielkiej Brytanii i Europie oraz stosuje model niskonakładowy, polegający na kojarzeniu zapotrzebowań na wysyłkę z dostępną wolną ładownością ciężarówek przewoźników w obrębie sieci. Dzięki dostępowi do globalnej sieci UPS, klienci firmy Freightex uzyskają korzyści wynikające z efektu skali, a także większego zasięgu i dostępu do obszernej, zintegrowanej oferty rozwiązań transportowych, zaspokajającej wszelkie potrzeby w zakresie zarządzania łańcuchem ,dostaw i transportu. Natomiast z punktu widzenia klientów UPS przejęcie firmy oznacza natychmiastową dostępność najbardziej konkurencyjnego rozwiązania, jakim są przewozy oparte na pośrednictwie w transporcie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że przyłączamy się do UPS i włączamy się w usługi pośrednictwa świadczone przez firmę Coyote — powiedział Tim Phillips, dyrektor generalny firmy Freightex. UPS i Coyote mogą poszczycić się najlepszą technologią w branży, bezkonkurencyjną kulturą obsługi klienta oraz sprawdzonymi osiągnięciami. Technologia Coyote i sieć UPS zwiększy naszą wydajność, umożliwiając nam w dalszym ciągu świadczenie lepszych usług niż konkurencja oraz zapewni wyniki, jakich oczekują nasi klienci.

Phillips pozostanie dyrektorem firmy Freightex, która będzie działać w charakterze całkowicie kontrolowanego podmiotu zależnego UPS.

UPS ma wielu klientów, którzy skorzystają z pośrednictwa w transporcie w Wielkiej Brytanii i Europie. Wnosimy wartość dodaną, gdyż umożliwiamy klientom i przewoźnikom usprawnienie działalności i prostszą wymianę informacji dzięki temu samemu systemowi, którego Coyote używa w Ameryce Północnej — dodał Gershenhorn. Freightex ma sprawdzone kwalifikacje i rozbudowaną sieć regionalną, co w połączeniu z technologią, ludźmi i procesami udostępnianymi przez firmę Coyote, a także jej reputacją jako usługodawcy, zapewni klientom najlepsze rozwiązania w tej kategorii.

Źródło: UPSDo ulubionych