REKLAMA

Namiary na Morze i Handel

Partner etransport.pl - Namiary na Morze i Handel

„Namiary na Morze i Handel” są specjalistycznym dwutygodnikiem, informującym fachowo o najważniejszych wydarzeniach i problemach w polskiej gospodarce morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw transportu, przemysłu, usług i handlu morskiego. Podstawowa tematyka czasopisma obejmuje ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i techniczne aspekty żeglugi, portów, spedycji, przemysłu remontu i budowy statków oraz produkcji wyposażenia okrętowego a także turystyki morskiej. Pismo informuje o nowych trendach i tendencjach w polskim transporcie, spedycji, handlu i przemyśle morskim. Szeroka prezentacja opinii i poglądów, wywiady i rozmowy z menedżerami i animatorami gospodarki regionów nadmorskich, a także osobami współdecydującymi o ich rozwoju zapewniają „Namiarom na Morze i Handel” ponadbranżowy i ponadregionalny charakter.

www.namiary.promare.pl

Artykuły partnera

Intermodal w Zielonym Bananie
Intermodal w Zielonym Bananie
2016-12-06
W sopockim hotelu Sheraton, 24 i 25 października br., odbyła się międzynarodowa konferencja „European Intermodal Logistics”. Przedstawiciele firm intermodalnych, przewoźników morskich i lądowych oraz portów i terminali dyskutowali o różnych aspektach rynku przewozowego, w relacjach europejskich, jak i transkontynentalnych.
czytana
215 razy
Polska kontenerowym liderem
Polska kontenerowym liderem
2016-12-22
W 2015 r. średnie globalne tempo wzrostu gospodarczego (PKB) osiągnęło poziom +2,5 (liczone rok do roku). Wynik ten został jednak osiągnięty w rezultacie zróżnicowanych zmian w poszczególnych częściach światowej gospodarki.
czytana
272 razy
Między Polską a Skandynawią
Między Polską a Skandynawią
2016-11-28
Ostatnim rokiem, w którym handel Polski ze Skandynawią pokazał ujemne saldo obrotów, był rok przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jak pokazują liczby, zmiany, jakie zaszły w połowie 2004 r., miały bardzo pozytywne znaczenie dla rozwoju nie tylko polskiego eksportu, ale i wzrostu wartości obrotów ogółem między Polską a Skandynawią.
czytana
468 razy
Namiary na Morze i Handel 21/2016
Namiary na Morze i Handel 21/2016
2016-11-24
W numerze m.in.:
czytana
151 razy
Zaskakująco dobry wrzesień
Zaskakująco dobry wrzesień
2016-11-21
Tak dużych obrotów kontenerowych jak we wrześniu nie było jeszcze nigdy. Do tego, że rekordy przeładunkowe bije DCT Gdańsk, można się było przyzwyczaić, gdyż czyni tak regularnie, miesiąc w miesiąc, od marca.
czytana
296 razy
Nielegalna imigracja wyzwaniem dla współczesnej żeglugi
Nielegalna imigracja wyzwaniem dla współczesnej żeglugi
2016-11-10
Imigracja morska nie jest zjawiskiem nowym w historii świata, istniała niemal od zawsze. Taki charakter miały m.in. ekspansja Maurów na Półwysep Iberyjski, wielkie migracje w okresie wojen krzyżowych, zasiedlenie wysp Pacyfiku czy emigracje z Europy do Ameryki Północnej i Południowej.
czytana
1817 razy
Namiary na Morze i Handel 20/2016
Namiary na Morze i Handel 20/2016
2016-11-09
W numerze m.in.:
czytana
423 razy
Realne problemy transportu
Realne problemy transportu
2016-11-07
Pod hasłem „Transport. Wzrost i rozwój”, w Szczecinie odbyła się 13. Międzynarodowa Konferencja Transportowa Euro-Trans 2016. Zbiegła się ona z obchodami 70-lecia ekonomicznego szkolnictwa wyższego w Szczecinie oraz jubileuszu 110 lat istnienia warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, organizatorów imprezy.
czytana
330 razy
Jakie są procedury przy obsłudze ładunków niebezpiecznych na statkach kontenerowych?
Jakie są procedury przy obsłudze ładunków niebezpiecznych na statkach kontenerowych?
2016-11-04
Unifeeder akceptuje do przewozu większość klas ładunków niebezpiecznych (łatwopalnych, radioaktywnych lub szkodliwych), ale niektóre z tych klas wymagają osobnej zgody na każdorazowe przewiezienie.
czytana
310 razy
Namiary na Morze i Handel 19/2016
Namiary na Morze i Handel 19/2016
2016-10-28
W numerze m.in.:
czytana
255 razy
Tu przybyło – tam ubyło
Tu przybyło – tam ubyło
2016-10-17
Poziomu przeładunków z 2014 r. naszym portowym terminalom kontenerowym nie udaje się osiągnąć już drugi rok z rzędu.
czytana
311 razy
90 lat NAUTA
90 lat NAUTA
2016-10-27
Początki Stoczni Remontowej Nauta są nierozłącznie związane z budową miasta i portu w Gdyni. Zaledwie kilka miesięcy po nadaniu Gdyni praw miejskich, 7 października 1926 r., Rada Miasta podjęła uchwałę o budowie przemysłu stoczniowego. Jest to dzień, który uznawany jest za symboliczną datę powstania stoczni Nauta.
czytana
249 razy
Szczyt u bram
Szczyt u bram
2016-10-13
Utrapieniem terminali kontenerowych jest nieregularny spływ ładunków, tak w układzie dobowym, jak i tygodniowym. Bywa, że znaczna większość całodziennego ruchu pojazdów skupia się w ciągu zaledwie kilku godzin. Przed bramami, na parkingach, a nawet na prowadzących do terminali ulicach robi się wówczas tłoczno i nerwowo.
czytana
625 razy
Jakie plany wsparcia transportu intermodalnego ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa?
Jakie plany wsparcia transportu intermodalnego ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa?
2016-10-14
MIB, w ramach obowiązującej Strategii Rozwoju Transportu, planuje objęcie szerokim wsparciem segmentu przewozów intermodalnych poprzez stworzenie korzystnych warunków technicznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych, które pozwolą na wzrost udziału masy ładunków transportu intermodalnego w ogólnej masie ładunków przewożonej transportem kolejowym.
czytana
289 razy
Będzie mikro i zmiennie
Będzie mikro i zmiennie
2016-09-23
Terminale kontenerowe, a polskie, nie są tu wyjątkiem, znajdują się obecnie pod podwójną presją: spadającego zapotrzebowania na ich usługi oraz wzrostu kosztów operacyjnych i kapitałowych. Malejący handel i niskie stawki frachtowe zmuszają przewoźników morskich do łączenia się w alianse żeglugowe.
czytana
325 razy