REKLAMA

Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna

Partner etransport.pl - Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna

Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorstw transportowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa krajowego oraz prawa unijnego. W ramach oferowanych usług zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw transportowych oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów branży. Prowadzimy szkolenia zarówno dla kadry zarządzającej, jak i wstępne oraz okresowe szkolenia BHP dla kierowców. Jesteśmy zespołem prawników posiadających zarówno wiedzę jak i doświadczenie by móc rzetelnie doradzać przedsiębiorcom transportowym. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw, w których działają związki zawodowe.

Oferujemy również analizę, przygotowanie i opiniowanie umów, zakładanie i przekształcanie spółek i bieżącą ich obsługę oraz bieżące doradztwo prawne, w tym windykację. Zapewniamy reprezentowanie przed sądami i organami administracyjnymi, odwołania od decyzji administracyjnych, pomoc w uzyskiwaniu licencji i zezwoleń, obsługę KRS.

www.bdbkp.pl

Artykuły partnera

Czy kierowcy wolno pracować w trakcie urlopu?
Czy kierowcy wolno pracować w trakcie urlopu?
2017-04-11
W zakresie przepisów regulujących wypoczynek pracownika nie ma wyrażonego w żaden sposób zakazu wykonywania innej pracy w trakcie korzystania z urlopu.
czytana
3939 razy
Kto i kiedy może kserować nasz dowód osobisty?
Kto i kiedy może kserować nasz dowód osobisty?
2017-03-21
Na wstępie należy zaznaczyć, iż z punktu widzenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych, aby móc legalnie przetwarzać dane osobowe, w tym je pozyskiwać, musi wykazać się uprawniającą go do tego podstawą prawną. Np. dla banków taka podstawą będzie art.112b ustawy prawo bankowe, zgodnie z którym Banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych.
czytana
1115 razy
Najnowsze informacje w sprawie płacy minimalnej w Holandii
Najnowsze informacje w sprawie płacy minimalnej w Holandii
2017-03-09
Jak podaje Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze od rządu holenderskiego napłynęły nowe informacje dotyczące stosowania przepisów w zakresie delegowania pracowników do pracy w Królestwie Niderlandów.
czytana
1092 razy
Czy można odzyskać ciężarówkę skonfiskowaną przez zagraniczne organy ścigania?
Czy można odzyskać ciężarówkę skonfiskowaną przez zagraniczne organy ścigania?
2017-03-07
W uzasadnionej sytuacji, na przykład, gdy kierowca pojazdu zostanie zatrzymany za przemyt, służby celne czy podatkowe mają uprawnienia do zatrzymania samochodu wraz z towarem.
czytana
4621 razy
Gdy szef dzwoni po godzinach pracy
Gdy szef dzwoni po godzinach pracy
2017-02-07
Chcąc utrzymać stanowisko odbierasz bądź oddzwaniasz. Wkrótce ma się to zmienić. Rząd planuje wprowadzić regulacje dotyczące kontaktowania się pracodawcy z pracownikami po zakończonej dniówce. Jak wpłyną one na branżę transportową?
czytana
4339 razy
Ustawa o systemie monitorowania przewozu towarów - komentarz eksperta
Ustawa o systemie monitorowania przewozu towarów - komentarz eksperta
2017-01-26
Ma ona wejść w życie 1 marca 2017 roku i określa zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu.
czytana
612 razy
Zmiany w ustawie Kodeks Pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
Zmiany w ustawie 'Kodeks Pracy' obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
2017-01-20
Z początkiem nowego roku zmieniła się stawka wynagrodzenia za pracę, wprowadzona została również stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług (do której to umowy odpowiednio stosujemy przepisy ustawy Kodeks cywilny dotyczące umów zlecenia).
czytana
1150 razy
Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu a przedsiębiorstwa transportowe
Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu a przedsiębiorstwa transportowe
2017-01-18
Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej należnej przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługę tytułem wykonania zlecenia lub świadczenia usługi, a także konieczność ewidencjonowania godzin pracy wykonanej w związku z realizacją umowy, oznacza dla przedsiębiorcy konieczność zmodyfikowania dotychczasowych umów cywilnoprawnych z kierowcami, a czasem może wymóc konieczność zastąpienia umów cywilnoprawnych umowami o pracę.
czytana
2665 razy
Przedstawicielem na podstawie ustawy o minimalnej austriackiej może być również kierowca
Przedstawicielem na podstawie ustawy o minimalnej austriackiej może być również kierowca
2017-01-11
Przedsiębiorca ma zatem inaczej niż w przypadku wymogów ustawy Loi Macron prawo wyboru: czy minimalizować koszty i ustanawiać osobą do kontaktu własnego kierowcę, czy jednak ustanowić nim zewnętrzną osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Austrii.
czytana
2530 razy