REKLAMA

Transport i Logistyka Polska

Partner etransport.pl - Transport i Logistyka Polska

Transport i Logistyka Polska to organizacja pracodawców utworzona 1 sierpnia 2014 r. w Uniejowie. Wśród założycieli było 14 firm transportowo-logistycznych będących uznanymi przedsiębiorcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z nich zatrudnia po kilkuset pracowników i jest liczącym się graczem na rynku TSL. Dziś TLP to ponad 50 wiodących firm zatrudniających łącznie ok. 25 tysięcy pracowników. Działamy, aby chronić, promować i reprezentować transport, spedycję i logistykę, w tym również ekonomiczne i prawne interesy naszych członków – firm transportowo-logistycznych, które są uznanymi przedsiębiorcami z branży TSL.

Chcemy stworzyć zarówno w polskiej, jak i zagranicznej opinii publicznej pozytywny wizerunek polskiego transportu drogowego, wpływać na sytuację i kształt prawny tej branży oraz chronić jej interesy. Jesteśmy po to, aby sektor transportu drogowego rósł w siłę.

Nasza Misja
Transport i Logistyka Polska ma za zadanie ochronę, promowanie i reprezentowanie wspólnych ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków oraz tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego.

www.tlp.org.pl

Artykuły partnera

Rozmawiali z MSZ o przyszłości polskiego transportu
Rozmawiali z MSZ o przyszłości polskiego transportu
2017-02-21
14 lutego 2017 r. przedstawiciele TLP spotkali się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z kierownictwem Departamentu Komitetu ds Europejskich, Departamentu Współpracy Ekonomicznej i Departamentu Konsularnego.
czytana
21 razy
UE przeciwko dalszym utrudnieniom w delegowaniu pracowników
UE przeciwko dalszym utrudnieniom w delegowaniu pracowników
2017-02-16
Gdyż może to w praktyce zagrażać wykonywaniu swobody świadczenia usług.
czytana
1272 razy
Zakaz wyprzedzania niezgodny z przepisami Konwencji o ruchu drogowym
Zakaz wyprzedzania niezgodny z przepisami Konwencji o ruchu drogowym
2017-02-15
Obarczanie winą za niezadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych kierowców samochodów ciężarowych lub ciągników siodłowych nie znajduje potwierdzenia w statystykach wypadków drogowych.
czytana
852 razy
Czarne chmury nad polskim transportem
Czarne chmury nad polskim transportem
2017-02-14
Dyrektywa unijna nastręcza wielu trudności, które w konsekwencji mogą doprowadzić do upadku firm lub zakończenia przez nie działalności na rynku międzynarodowym.
czytana
2856 razy
TLP: O propozycji zmiany dyrektyw dotyczących szkolenia kierowców
TLP: O propozycji zmiany dyrektyw dotyczących szkolenia kierowców
2017-02-10
1 lutego Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę w sprawie praw jazdy.
czytana
2580 razy
System monitorowania drogowego już w marcu
System monitorowania drogowego już w marcu
2017-02-08
Połączone sejmowe komisje Finansów i Infrastruktury przyjęły wczoraj bez istotnych poprawek rządowy projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.
czytana
6258 razy
Rewizja legalności regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe
Rewizja legalności regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe
2017-02-06
Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię w sprawie C‑102/16. Sprawa dotyczy zagadnienia, czy art. 8 ust. 6 i 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego zakazują spędzania przez kierowców regularnych okresów odpoczynku przewidzianych w tym rozporządzeniu w pojeździe.
czytana
3515 razy
Europejskie think-tanki na temat rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników
Europejskie think-tanki na temat rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników
2017-02-03
Do spotkania doszło 31 stycznia br. w Parlamencie Europejskim, na zaproszenie Europosłów – Danuty Jazłowieckiej, Sven’a Schulze i Ivo Belet’a.
czytana
635 razy
Transportowy podział UE staje się faktem
Transportowy podział UE staje się faktem
2017-02-02
9 państw zaczyna prowadzić własną politykę transportową.
czytana
2442 razy
W sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników
W sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników
2017-01-31
Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zajął stanowisko dotyczące sprawozdania Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
czytana
992 razy
O dostępie do zawodu przewoźnika, kabotażu, czasie pracy kierowcy
O dostępie do zawodu przewoźnika, kabotażu, czasie pracy kierowcy
2017-02-01
TLP uczestniczyło w grupie roboczej ds. transportu Business Europe poświęconej planowanym zmianom w kluczowych dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej dot. transportu drogowego.
czytana
836 razy
Czy to koniec Unii Europejskiej?
Czy to koniec Unii Europejskiej?
2017-01-31
Należy się zastanowić czy Unia Europejska nie dobiega kresu. Gdy zapraszano nas do tej wspólnoty, jej podstawowe zasady: wspólnego rynku wymiany towarowej, świadczenia usług, przepływu kapitału oraz przepływu osób służyły gospodarce i społeczeństwom państw EU-15.
czytana
6442 razy
KE w sprawie austriackiej płacy minimalnej
KE w sprawie austriackiej płacy minimalnej
2017-02-06
Komisji Europejskiej zareagowała na skargę TLP zwracając się do władz austriackich o wyjaśnienie, w jakim stopniu nowe przepisy krajowe mają zastosowanie do międzynarodowych przewozów drogowych.
czytana
659 razy
Ustalono kontyngenty zezwoleń dla polsko-ukraińskich przewozów drogowych
Ustalono kontyngenty zezwoleń dla polsko-ukraińskich przewozów drogowych
2017-01-27
Przewoźnicy oby państw otrzymają po 200 tys. zezwoleń do wykorzystania w tym roku.
czytana
378 razy
Wątpliwości co do systemu monitorowania
Wątpliwości co do systemu monitorowania
2017-01-30
Maciej Wroński z TLP wyraził obawy rozwiązaniami proponowanymi w tym dokumencie.
czytana
277 razy