REKLAMA

Transport i Logistyka Polska

Partner etransport.pl - Transport i Logistyka Polska

Transport i Logistyka Polska to organizacja pracodawców utworzona 1 sierpnia 2014 r. w Uniejowie. Wśród założycieli było 14 firm transportowo-logistycznych będących uznanymi przedsiębiorcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z nich zatrudnia po kilkuset pracowników i jest liczącym się graczem na rynku TSL. Dziś TLP to ponad 50 wiodących firm zatrudniających łącznie ok. 25 tysięcy pracowników. Działamy, aby chronić, promować i reprezentować transport, spedycję i logistykę, w tym również ekonomiczne i prawne interesy naszych członków – firm transportowo-logistycznych, które są uznanymi przedsiębiorcami z branży TSL.

Chcemy stworzyć zarówno w polskiej, jak i zagranicznej opinii publicznej pozytywny wizerunek polskiego transportu drogowego, wpływać na sytuację i kształt prawny tej branży oraz chronić jej interesy. Jesteśmy po to, aby sektor transportu drogowego rósł w siłę.

Nasza Misja
Transport i Logistyka Polska ma za zadanie ochronę, promowanie i reprezentowanie wspólnych ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków oraz tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego.

www.tlp.org.pl

Artykuły partnera

KE zbada, czy Austria, Niemcy i Francja złamały prawo w kwestii płacy minimalnej
KE zbada, czy Austria, Niemcy i Francja złamały prawo w kwestii płacy minimalnej
2017-03-22
Odpowiedź komisarz UE ds. Transportu Violety Bulc do europarlamentarzystów w sprawie transportu drogowego.
czytana
827 razy
Nowe porozumienie europejskich ministrów w sprawie płacy minimalnej
Nowe porozumienie europejskich ministrów w sprawie płacy minimalnej
2017-03-21
14 marca kolejnych siedmiu ministrów ds europejskich Francji, Niemiec, Włoch, Grecji, Portugalii, Malty i Czech apeluje o wprowadzenie płacy minimalnej w Europie i usuwanie nierówności między pracownikami.
czytana
1039 razy
Czy to już sabotaż polskiej gospodarki, czy wypadek przy pracy?
Czy to już sabotaż polskiej gospodarki, czy wypadek przy pracy?
2017-03-20
Nowe propozycje Ministerstwa Finansów. Ustawa o systemie monitorowania przewozów drogowych co do zasady wprowadza monitoring przewozu towarów akcyzowych: paliwa, olei i smarów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, alkoholu i suszu tytoniowego.
czytana
639 razy
Komisja Europejska vs Polska – rzecz w sprawie dróg
Komisja Europejska vs Polska – rzecz w sprawie dróg
2017-03-16
W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej została zarejestrowana sprawa Komisja Europejska vs Polska w sprawie ograniczeń w dostępie do infrastruktury drogowej normatywnych pojazdów o nacisku osi 11,5t.
czytana
330 razy
Nie ma przyszłości UE bez jej socjalnego wymiaru
Nie ma przyszłości UE bez jej socjalnego wymiaru
2017-03-16
13 marca 2017 roku w Rzymie rozpoczęły się obchody 60-lecia Traktatu Rzymskiego, który zapoczątkował istnienie Wspólnot Europejskich. Przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców oraz innych partnerów społecznych dyskutowali o znaczeniu UE dla społeczeństwa obywatelskiego
czytana
303 razy
Nowe przepisy i przyszłość transportu drogowego
Nowe przepisy i przyszłość transportu drogowego
2017-03-14
10 marca w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Road transport – social aspects” zorganizowana przez Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, poświęcona dyskusji na temat nowelizowanej dyrektywy o pracownikach delegowanych i jej wpływu na wspólny rynek oraz branżę transportu międzynarodowego.
czytana
792 razy
O zatrudnianiu kierowców, płacy minimalnej w Europie, nieuczciwej konkurencji i innych problemach branży transportowej
O zatrudnianiu kierowców, płacy minimalnej w Europie, nieuczciwej konkurencji i innych problemach branży transportowej
2017-03-11
4 marca 2017 r. od północy do trzeciej nad ranem, w Polskim Radiu w programie pierwszym w audycji „Jedynka w drodze”, z Tadeuszem Kucharskim Szefem Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” dyskutował Maciej Wroński Prezes TLP.
czytana
1405 razy
Poprawki do rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników
Poprawki do rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników
2017-03-08
KE zaproponowała odejście od pojęcia minimalnych stawek wynagrodzenia na rzecz „wynagrodzenia” (obejmującego też składniki z układów zbiorowych pracy), ograniczenie legalnego delegowania do 24 miesięcy oraz brak wyłączenia transportu międzynarodowego z przepisów o delegowaniu pracowników.
czytana
778 razy
UE coraz bardziej skręca w lewo, kosztem jednolitego rynku
UE coraz bardziej skręca w lewo, kosztem jednolitego rynku
2017-03-05
W Paryżu podpisano wspólną deklarację przez trzynastu Ministrów Pracy tj. z Francji, Niemiec, Szwecji, Luksemburga, Portugalii, Grecji, Czech, Austrii, Słowacji, Włoch, Holandii i Malty.
czytana
1668 razy
Inauguracja trójstronnego zespołu ds. transportu drogowego
Inauguracja trójstronnego zespołu ds. transportu drogowego
2017-03-03
Zgodnie z uchwałą prace Zespołu mają koncentrować się na zabezpieczeniu socjalnym kierowców, warunkach pracy i wypoczynku tej grupy zawodowej oraz stanie infrastruktury socjalnej. Członkowie Zespołu mogą wnosić także o objęcie pracami innych, istotnych dla branży zagadnień.
czytana
322 razy
Francuzi naradzają się na temat delegowania kierowców
Francuzi naradzają się na temat delegowania kierowców
2017-02-28
Temat ten nabiera szczególnego znaczenia w debacie politycznej we Francji z uwagi na propozycje kandydatki na prezydenta M.Le Pen.
czytana
6061 razy
Debaty o delegowaniu ciąg dalszy
Debaty o delegowaniu ciąg dalszy
2017-02-27
W Parlamencie Europejskim debatowano o rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników, zarysowano swoje propozycje legislacyjne jak i ich uzasadnienie. Chcą tworzyć Europę opartą na wartościach i Europę dla obywateli.
czytana
767 razy
Rozmawiali z MSZ o przyszłości polskiego transportu. Głównym tematem był rynek pracy kierowców w Polsce
Rozmawiali z MSZ o przyszłości polskiego transportu. Głównym tematem był rynek pracy kierowców w Polsce
2017-02-21
Na spotkaniu poruszony został także temat intensyfikacji prac nad pakietem drogowym na forum UE oraz nad rewizją dyrektywy o delegowaniu.
czytana
686 razy
UE przeciwko dalszym utrudnieniom w delegowaniu pracowników
UE przeciwko dalszym utrudnieniom w delegowaniu pracowników
2017-02-16
Gdyż może to w praktyce zagrażać wykonywaniu swobody świadczenia usług.
czytana
1538 razy
Zakaz wyprzedzania niezgodny z przepisami Konwencji o ruchu drogowym
Zakaz wyprzedzania niezgodny z przepisami Konwencji o ruchu drogowym
2017-02-15
Obarczanie winą za niezadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych kierowców samochodów ciężarowych lub ciągników siodłowych nie znajduje potwierdzenia w statystykach wypadków drogowych.
czytana
1014 razy