REKLAMA

Transport i Logistyka Polska

Partner etransport.pl - Transport i Logistyka Polska

Transport i Logistyka Polska to organizacja pracodawców utworzona 1 sierpnia 2014 r. w Uniejowie. Wśród założycieli było 14 firm transportowo-logistycznych będących uznanymi przedsiębiorcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z nich zatrudnia po kilkuset pracowników i jest liczącym się graczem na rynku TSL. Dziś TLP to ponad 50 wiodących firm zatrudniających łącznie ok. 25 tysięcy pracowników. Działamy, aby chronić, promować i reprezentować transport, spedycję i logistykę, w tym również ekonomiczne i prawne interesy naszych członków – firm transportowo-logistycznych, które są uznanymi przedsiębiorcami z branży TSL.

Chcemy stworzyć zarówno w polskiej, jak i zagranicznej opinii publicznej pozytywny wizerunek polskiego transportu drogowego, wpływać na sytuację i kształt prawny tej branży oraz chronić jej interesy. Jesteśmy po to, aby sektor transportu drogowego rósł w siłę.

Nasza Misja
Transport i Logistyka Polska ma za zadanie ochronę, promowanie i reprezentowanie wspólnych ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków oraz tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego.

www.tlp.org.pl

Artykuły partnera

Związek Pracodawców skarży austriacką ustawę
Związek Pracodawców skarży austriacką ustawę
2017-01-14
Do Komisji Europejskiej wpłynęła formalna skarga przeciwko Austrii w sprawie ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego w zakresie transportu międzynarodowego.
czytana
572 razy
Interwencja w sprawie włoskiej płacy minimalnej
Interwencja w sprawie włoskiej płacy minimalnej
2017-01-16
10 stycznia 2017 roku przedstawiciele TLP odbyli spotkanie w Ambasadzie Włoskiej w Warszawie interweniując w zakresie stosowania przepisów o delegowaniu i włoskiej płacy minimalnej w sektorze transportu międzynarodowego.
czytana
3036 razy
Stanowisko w sprawie Filaru Praw Socjalnych
Stanowisko w sprawie Filaru Praw Socjalnych
2017-01-10
Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zajął głos w sprawie projektu Komisji Europejskiej dotyczącego utworzenia Europejskiego Filaru Spraw Socjalnych („Filar”) oraz przedstawionego w tej sprawie sprawozdania Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2016 r.
czytana
956 razy
Kilka konkretów po spotkaniu roboczym w Ambasadzie Francuskiej dotyczących tj. Loi Macron oraz dekretu 2016-418
Kilka konkretów po spotkaniu roboczym w Ambasadzie Francuskiej dotyczących tj. Loi Macron oraz dekretu 2016-418
2017-01-03
Władze francuskie przyjmują, że pracownik jest delegowany do Francji w przypadku kabotażu oraz załadunku/rozładunku na terytorium Francji. Tranzyt jest wyłączony.
czytana
3051 razy
Opublikowano nowe zarządzenie dotyczące formularzy zgłoszeniowych dot. pracowników delegowanych w transporcie
Opublikowano nowe zarządzenie dotyczące formularzy zgłoszeniowych dot. pracowników delegowanych w transporcie
2016-12-27
Wchodzi ono w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.
czytana
1209 razy
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów z uzasadnieniem
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów z uzasadnieniem
2016-12-22
24 listopada br. TK wydał wyrok w sprawie ryczałtów za nocleg dla kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.
czytana
1308 razy
Rozmowy o problemach związanych z Loi Macron
Rozmowy o problemach związanych z Loi Macron
2016-12-20
16 grudnia br. odbył się spotkanie w Ambasadzie Francuskiej w Warszawie. Przedmiotem rozmów były trudności i praktyczne problemy związane z Loi Macron oraz dekretem nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia br. adaptującego tytuł VI księgi II pierwszej części kodeksu pracy na potrzeby przedsiębiorstw transportowych oddelegowujących pracowników w transporcie drogowym i wodnym na terytorium kraju, i zmieniającego treść kodeksu transportu.
czytana
1689 razy
Europarlamentarzyści zniecierpliwieni przedłużającą się procedurą wobec MiLoGu
Europarlamentarzyści zniecierpliwieni przedłużającą się procedurą wobec MiLoGu
2016-12-01
Komisja Europejska konsekwentnie popiera wprowadzanie płac minimalnych, z zastrzeżeniem, że nie powinny być one stosowane do wszystkich operacji transportowych, w szczególności do tranzytu. Tego rodzaju działanie może ograniczyć i zakłócić funkcjonowanie transportu.
czytana
506 razy
TLP wygrywa sprawę dla polskich przewoźników
TLP wygrywa sprawę dla polskich przewoźników
2016-11-25
24 listopada br. TK rozstrzygnął na korzyść przewoźników wniosek, wniesiony niemal dwa lata temu przez związek pracodawców Transport i Logistyka Polska. Trybunał uznał, że przepisy dotyczące podróży służbowych, na podstawie których kierowcy dochodzili wielotysięcznych roszczeń z tytułu ryczałtu za nocleg w kabinie są niezgodne z Konstytucją RP.
czytana
2248 razy
Ofensywa francuskiego rządu trwa
Ofensywa francuskiego rządu trwa
2016-11-23
21 i 22 listopada francuska Minister Pracy Myriam El Khomri oraz Sekretarz Stanu ds Transportu Alain Vidalies spotkali się w Strasburgu z Komisarz UE ds Transportu Violetą Bulc oraz Komisarz ds Zatrudnienia Marianne Thyssen w sprawie umocnienia stanowiska francuskiego dotyczącego kwestii socjalnych w transporcie.
czytana
727 razy
Wprowadzenie podczas szkolenia i egzaminowania jazdy zespołem pojazdów składającym się z ciągnika siodłowego i naczepy
Wprowadzenie podczas szkolenia i egzaminowania jazdy zespołem pojazdów składającym się z ciągnika siodłowego i naczepy
2016-11-23
To jeden z wielu postulatów, które TLP przedstawiła w swoim wystąpieniu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka.
czytana
6683 razy
Unia Europejska pozywa Polskę w związku z ograniczeniami dla ciężarówek
Unia Europejska pozywa Polskę w związku z ograniczeniami dla ciężarówek
2016-11-18
Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych.
czytana
909 razy
O rewizji dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych w Parlamencie Europejskim
O rewizji dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych w Parlamencie Europejskim
2016-11-14
Dyskusja w Komisji ds Zatrudnienia nie wprowadziła jednak zasadniczych nowych wątków do rozważań o rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Przedstawiciele związków zawodowych zasygnalizowali konieczność wprowadzenia zmian w dyrektywie o delegowaniu celem zwalczania nadużyć w delegowaniu oraz dumpingu socjalnego.
czytana
507 razy
Nie będzie wojny polsko-rosyjskiej o przewozy drogowe w pierwszych miesiącach nowego roku
Nie będzie wojny polsko-rosyjskiej o przewozy drogowe w pierwszych miesiącach nowego roku
2016-11-09
W przyszłym roku każda ze stron otrzyma 190 tysięcy zezwoleń, a w ramach tej puli 48 tysięcy na przewozy do/z krajów trzecich otrzyma Polska. Zdecydowano również o przedłużeniu ważności tegorocznych zezwoleń do 31 stycznia 2017 r., a przyszłoroczny kontyngent również będzie mógł być wykorzystany do końca stycznia 2018 r.
czytana
2190 razy
Związki zawodowe postulują o zwiększenie konwergencji w zakresie warunków pracy
Związki zawodowe postulują o zwiększenie konwergencji w zakresie warunków pracy
2016-11-06
Oraz warunków życia w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Prócz ogólnych postulatów dotyczących polityki ekonomicznej w ramach Unii Europejskiej, związki zawodowe zwracają uwagę na potrzebę znacznego wzmocnienia europejskiego modelu socjalnego.
czytana
360 razy