REKLAMA

Transport i Logistyka Polska

Partner etransport.pl - Transport i Logistyka Polska

Transport i Logistyka Polska to organizacja pracodawców utworzona 1 sierpnia 2014 r. w Uniejowie. Wśród założycieli było 14 firm transportowo-logistycznych będących uznanymi przedsiębiorcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z nich zatrudnia po kilkuset pracowników i jest liczącym się graczem na rynku TSL. Dziś TLP to ponad 50 wiodących firm zatrudniających łącznie ok. 25 tysięcy pracowników. Działamy, aby chronić, promować i reprezentować transport, spedycję i logistykę, w tym również ekonomiczne i prawne interesy naszych członków – firm transportowo-logistycznych, które są uznanymi przedsiębiorcami z branży TSL.

Chcemy stworzyć zarówno w polskiej, jak i zagranicznej opinii publicznej pozytywny wizerunek polskiego transportu drogowego, wpływać na sytuację i kształt prawny tej branży oraz chronić jej interesy. Jesteśmy po to, aby sektor transportu drogowego rósł w siłę.

Nasza Misja
Transport i Logistyka Polska ma za zadanie ochronę, promowanie i reprezentowanie wspólnych ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków oraz tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego.

www.tlp.org.pl

Artykuły partnera

Nowe stanowisko w sprawie Pakietu Mobilności i przepisy dla pojazdów o dmc poniżej 3,5 t
Nowe stanowisko w sprawie Pakietu Mobilności i przepisy dla pojazdów o dmc poniżej 3,5 t
2018-01-15
Dekretem z dnia 2 stycznia br., opublikowanym w dniu 3 stycznia Premier Francji Edouard Philippe powołał posła Damien Pichereau do opracowania propozycji legislacyjnych w przedmiocie uregulowania sytuacji prawnej pojazdów do 3,5 tony na terytorium Francji.
czytana
2056 razy
Kolejne kłody rzucone polskiemu transportowi?
Kolejne kłody rzucone polskiemu transportowi?
2018-01-12
W ocenie TLP ewentualne utworzenie nowej służby kontrolnej miałoby bardzo duży wpływ na międzynarodowy transport drogowy. Europejski Urząd ds Pracy miałby bowiem odpowiadać między innymi za "egzekwowanie przepisów UE dotyczących mobilności pracowników w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny".
czytana
3233 razy
Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w UE - propozycja nowej dyrektywy UE
Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w UE - propozycja nowej dyrektywy UE
2017-12-30
Komisja Europejska przestawiła dzisiaj wniosek o rozpoczęcie prac nad nową dyrektywą o przejrzystych oraz przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej.
czytana
971 razy
Prezydencja bułgarska o europejskich planach legislacyjnych od stycznia 2018
Prezydencja bułgarska o europejskich planach legislacyjnych od stycznia 2018
2017-12-29
Od 1 stycznia 2018 roku Bułgaria obejmuje przewodnictwo (tzw prezydencję ) w Unii Europejskiej aż do 30 czerwca 2018 roku. Bułgaria, po Estonii a przed Austrią i Rumunią będzie współuczestniczyć w wypracowywaniu najważniejszych rozwiązań prawnych na poziomie europejskim, w tym Pakietu Mobilności.
czytana
493 razy
Zespół do spraw doskonalenia regulacji o zatrudnianiu cudzoziemców
Zespół do spraw doskonalenia regulacji o zatrudnianiu cudzoziemców
2017-12-23
19 grudnia na zaproszenie Ministra Mariusza Haładyja – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju uczestniczyliśmy w posiedzeniu Zespołu ds. doskonalenia regulacji gospodarczych.
czytana
400 razy
Wyrok TSUE: Kary za odbiór przez kierowcę regularnego odpoczynku w kabinie zalegalizowane
Wyrok TSUE: Kary za odbiór przez kierowcę regularnego odpoczynku w kabinie zalegalizowane
2017-12-21
20 grudnia Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Vaditrans BVBA v Belgia (C 102/16) w którym podtrzymał stanowisko, iż pracownicy-kierowcy nie mogą odbywać regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie.
czytana
6814 razy
O kształceniu kierowców
O kształceniu kierowców
2017-12-12
Na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju uczestniczyliśmy w konferencji „Kształcenie kierowców dla branży transportowej”, która zgromadziła licznych przedstawicieli branży oraz reprezentantów administracji, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
czytana
803 razy
Niemcy: Ministerstwo kwestionuje zaliczanie diet
Niemcy: Ministerstwo kwestionuje zaliczanie diet
2017-12-08
Stanowisko niemieckich władz jak dotychczas o niczym nie rozstrzyga. Nadal zasady nie są jasne. Pokazuje natomiast jasno i bardzo wyraźnie, że optymizm firm rozliczających MiLoG był przedwczesny.
czytana
5185 razy
W Chorwacji o Pakiecie Mobilności
W Chorwacji o Pakiecie Mobilności
2017-12-06
Na zaproszenie UHCP – Stowarzyszenia Chorwackich Przewoźników Drogowych gościliśmy w Varazdinskich Toplicach na Zgromadzeniu Ogólnym tej organizacji. UHCP obchodziło również trzecią rocznicę swojej działalności.
czytana
669 razy
Kolejne zagrożenia na horyzoncie
Kolejne zagrożenia na horyzoncie
2017-12-04
Tym razem Unia "poprawia" ubezpieczenia społeczne.
czytana
847 razy
W GITD o kontrolach, poborze opłat i systemie monitorowania
W GITD o kontrolach, poborze opłat i systemie monitorowania
2017-12-01
29 listopada w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej, będącej formą dialogu Inspekcji ze środowiskiem przewoźników drogowych.
czytana
563 razy
W Senacie o orzeczeniu TK ws ryczałtów za nocleg i systemie wynagradzania kierowców
W Senacie o orzeczeniu TK ws ryczałtów za nocleg i systemie wynagradzania kierowców
2017-12-01
28 listopada br. przedstawiciele TLP uczestniczyli w obradach senackiej Komisji Ustawodawczej, której jednym z punktów obrad była analiza rozwiązań legislacyjnych w przedmiocie wdrożenia wyroku TK z 24 listopada 2016 roku ( K 11/15). Tytułem przypomnienia wyrok dotyczył niekonstytucyjności części przepisów o podróży służbowej mających zastosowanie do kierowców w transporcie międzynarodowym.
czytana
781 razy
O nowych zasadach mocowania ładunku w UE
O nowych zasadach mocowania ładunku w UE
2017-11-30
24 listopada 2017 r. w Engen w Niemczech odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i Polskiej Unii Transportu z Holgerem Lemmer nadkomisarzem Policji w Niemczech oraz dr Ulrichem Lohmann członkiem Zarządu firmy Allsafe.
czytana
2104 razy
Związki Zawodowe sprzeciwiają się budowie parkingów?
Związki Zawodowe sprzeciwiają się budowie parkingów?
2017-11-29
Związki zawodowe, prócz fali krytyki, która płynie z licznych konfederacji związkowych krajowych i koncentruje się w brukselskich kuluarach i salach Parlamentu Europejskiego nie oferują jednak rozwiązań realnie poprawiających sytuację pracowników transportu.
czytana
7168 razy
W zachodniopomorskim będzie łatwiej zatrudnić pracowników spoza Unii
W zachodniopomorskim będzie łatwiej zatrudnić pracowników spoza Unii
2017-11-27
Transport i Logistyka Polska działa nie tylko na poziomie europejskim. Podejmuje także działania na rzecz naszych członków w kraju, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym.
czytana
664 razy