REKLAMA

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Partner etransport.pl - Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS powstała w wyniku zapotrzebowania branży transportowej na usługi z zakresu doradztwa prawnego na terenie całej Unii Europejskiej. Kancelaria stworzona została z myślą o przedsiębiorstwach wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy rzeczy oraz osób. Doświadczenie, skuteczność oraz znajomość zarówno branży związanej z transportem, spedycją i logistyką to nasze największe atuty. Oferta Kancelarii skierowana jest do podmiotów, którym zależy na profesjonalnej oraz rzetelnej obsłudze prawnej w zakresie wykonywania transportu drogowego. Z uwagi na fakt, iż nasza działalność w głównej mierze polega na wsparciu prawnym wobec przedsiębiorstw transportowych, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksowe rozwiązania prawne, jak również zagwarantować możliwość rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zadań z którymi spotykacie się Państwo na co dzień wykonując działalności z zakresu transportu drogowego. Dzięki doświadczeniu w obsłudze przedsiębiorstw transportowych, udało nam się wypracować szereg optymalnych rozwiązań prawnych, doskonale sprawdzających się w obecnym stanie prawnym oraz aktualnej sytuacji na rynku transportowym. Dzięki współpracy z partnerskimi Kancelariami Transportowymi na terenie całej Unii Europejskiej obsługujemy naszych klientów w każdym kraju UE, a pomoc prawna świadczona jest we wszystkich językach europejskich.

www.kt-legaltrans.pl

Artykuły partnera

Jak uniknąć kary za błędy kierowców
Jak uniknąć kary za błędy kierowców
2017-12-10
Analiza przesłanek do zwolnienia podmiotu od odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy prawo o ruchu drogowym.
czytana
2873 razy
Poprawa ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności
Poprawa ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności
2017-10-20
Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B.
czytana
604 razy
Informacje dotyczące warunków pracy i płac pracowników delegowanych na terenie Republiki Czeskiej
Informacje dotyczące warunków pracy i płac pracowników delegowanych na terenie Republiki Czeskiej
2017-10-16
Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na to, że minimalna stawka godzinowa w Czechach wynosi ok. 11 zł jednakże w przypadku transportu może być ona wyższa i będzie wynosiła nawet 13 zł.
czytana
1616 razy
Ustalanie szkody na gruncie Konwencji CMR
Ustalanie szkody na gruncie Konwencji CMR
2017-10-01
Wykonywanie przewozów krajowych i międzynarodowych nieodzownie wiąże się z występowaniem szkód w transporcie. Niestety samo ustalenie wystąpienia szkody i podmiotu odpowiedzialnego za jej wystąpienie nie gwarantuje skutecznego dochodzenia odszkodowania od sprawcy szkody.
czytana
1381 razy
Różnica pomiędzy umową zlecenie a umową o prace – uwagi praktyczne
Różnica pomiędzy umową zlecenie a umową o prace – uwagi praktyczne
2017-09-21
W obrocie prawnym najczęściej spotykamy się z umową zlecenia oraz umową o pracę. Bardzo często firmy, których przedmiotem wykonywanej działalności jest krajowy czy międzynarodowy transport drogowy stosują w swoich przedsiębiorstwach zamiennie oba typy umowy lub w większości umowy zlecenia.
czytana
836 razy
Sukcesja w przedsiębiorstwie jednoosobowym
Sukcesja w przedsiębiorstwie jednoosobowym
2017-09-11
W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy de facto kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa.
czytana
702 razy
Najczęstsze problemy przed jakimi stają przewoźnicy w ramach umów przewozu bądź spedycji
Najczęstsze problemy przed jakimi stają przewoźnicy w ramach umów przewozu bądź spedycji
2017-06-20
Prezentujemy najczęstsze problemy przed jakimi stają przewoźnicy w ramach zawieranych umów ze spedytorami.
czytana
1535 razy
Nieodpowiedzialny kierowca
Nieodpowiedzialny kierowca
2016-06-28
Sytuacja dotyczy jednego z naszych użytkowników. Kierowca, który wyjechał z Francji i miał wrócić na bazę, jechał ponad 22 godziny bez wymaganej przerwy. Z karty wyszło mu 9700 zł kary. Co w takim przypadku może zrobić właściciel firmy transportowej żeby nie dostać kary z ITD?
czytana
5531 razy
Brak daty w CMR = niższe wynagrodzenie za przewóz?
Brak daty w CMR = niższe wynagrodzenie za przewóz?
2016-04-25
Kontrahenci w różnoraki sposób „bronią się” przed zapłatą, opóźniają ją lub nawet próbują doprowadzić do jej anulowania. Jednym z wytrychów, po jaki sięgają jest list przewozowy CMR.
czytana
3305 razy
Czy ogrom przepisów i zmian musi wpływać na obniżenie efektywności i wydajności codziennej pracy?
Czy ogrom przepisów i zmian musi wpływać na obniżenie efektywności i wydajności codziennej pracy?
2016-04-18
Tego dowiecie się podczas cyklu Szkoleń Czwartkowych dedykowany właścicielom oraz osobom zarządzającym przedsiębiorstwem transportowym.
czytana
1132 razy
Zasiłki rodzinne a diety z tytułu podróży służbowych
Zasiłki rodzinne a diety z tytułu podróży służbowych
2016-04-17
Problematyka dotycząca tego, co należy traktować jako „dochód” w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z póź. zm.) – zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych - od czasu budzi kontrowersje z uwagi na brak jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych w tej sprawie, a co za tym idzie różnice w treści decyzji organów odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych.
czytana
2669 razy
Jak mierzyć się z trudnościami, żeby nie wpływały one na działalność przedsiębiorstwa?
Jak mierzyć się z trudnościami, żeby nie wpływały one na działalność przedsiębiorstwa?
2016-04-04
Tego dowiecie się podczas cyklu Szkoleń Czwartkowych dedykowany właścicielom oraz osobom zarządzającym przedsiębiorstwem transportowym.
czytana
1238 razy
Istota odpowiedzialności podatkowej członków zarządu/likwidatorów spółek kapitałowych jako osób trzecich
Istota odpowiedzialności podatkowej członków zarządu/likwidatorów spółek kapitałowych jako osób trzecich
2016-03-22
Instytucja odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika ma charakter wyjątkowy, stanowiąc odstępstwo od generalnej zasady odpowiedzialności samego podatnika za jego zobowiązania podatkowe (art. 26 Ordynacji podatkowej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
czytana
1184 razy
Kontrola skarbowa/kontrola podatkowa w firmie transportowej
Kontrola skarbowa/kontrola podatkowa w firmie transportowej
2016-03-17
Może zostać wszczęta w toku kontroli skarbowej, właściwie postępowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej na podstawie ustawy o kontroli skarbowej. Kwestia ta ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia praw i obowiązków kontrolowanego podmiotu oraz reguł danego postępowania.
czytana
1516 razy
Podstawy prawne prowadzenia kontroli w firmie transportowej
Podstawy prawne prowadzenia kontroli w firmie transportowej
2016-02-23
Podatnicy – w tym firmy z branży transportowej, spotkać się mogą z kontrolą prowadzoną przez Naczelników Urzędów Skarbowych, Naczelników Urzędów Celnych, Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej, a także organów podatkowych pionu samorządowego (Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydentów Miast). W praktyce najdonioślejsze znaczenie mają działania trzech pierwszych organów.
czytana
1849 razy