REKLAMA

TRANSTICA

Partner etransport.pl - TRANSTICA

Jesteśmy zespołem prawnym zajmującym się prawem transportowym oraz prawem pracy. Jesteśmy wydawcą "magazynu transportowego" oraz autorem unikalnego systemu "Lex assistance" z którego korzysta wiele firm transportowych na co dzień. Na naszych stronach możecie Państwo znaleźć wiele publikacji dotyczących transportu.
Branża transportowa to środowisko hermetyczne. Najlepszą reklamą są rekomendacje naszych klientów.

www.transtica.pl

Artykuły partnera

Utrata dobrej reputacji jest równoznaczna z utratą licencji
Utrata dobrej reputacji jest równoznaczna z utratą licencji
2018-03-15
Obecnie po nałożeniu maksymalnego wymiaru kary na przedsiębiorstwo możemy się w większości przypadków spodziewać wszczęcia postępowania o utratę dobrej reputacji. Cz.3.
czytana
846 razy
Jak wygląda ocena dobrej reputacji?
Jak wygląda ocena dobrej reputacji?
2018-03-13
Utrata dobrej reputacji jest równoznaczna z utratą licencji. Mówimy więc o największym zagrożeniu dla przedsiębiorcy zajmującego się transportem drogowym. Cz.2.
czytana
944 razy
Jak nie stracić dobrej reputacji?
Jak nie stracić dobrej reputacji?
2018-03-11
Schemat jest bardzo często taki sam. Podczas kontroli na drodze inspektorzy ujawniają poważne naruszenia (czasami jest to np. impulsator czy magnes neodymowy) i nakładają na kierowcę karę w postaci mandatu, jak również wszczynają postępowanie o ukaranie właściciela. Cz.1.
czytana
1031 razy
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o płacy minimalnej w Europie
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o płacy minimalnej w Europie
2018-01-01
Już dziś wiemy, że ani Loi Macron ani MiLog nie są straszne polskim firmom transportowym. Niestety kolejne rządy wykazują słabość na arenie międzynarodowej i nie potrafią zadbać o interes polskich przewoźników. Nic nie wskazuje też, aby ta sytuacja znacząco się zmieniła w najbliższym czasie.
czytana
2433 razy
Kategorie płacowe austriackiej płacy minimalnej
Kategorie płacowe austriackiej płacy minimalnej
2017-04-18
W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami przewoźników kancelaria transportowa Transtica zdecydowała się przybliżyć tematykę kategorii płacowych obowiązujących na terenie Austrii.
czytana
1554 razy
Płaca minimalna w obliczu prowadzenia firmy transportowej
Płaca minimalna w obliczu prowadzenia firmy transportowej
2017-02-15
Austria 1 stycznia 2017 roku wprowadziła zmiany w przepisach o płacy minimalnej, które obowiązują kierowców firm transportowych z Polski. Nowe przepisy wynikają z ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG).
czytana
4109 razy
Poważne naruszenia rzutujące na dobrą reputację w świetle najnowszych przepisów
Poważne naruszenia rzutujące na dobrą reputację w świetle najnowszych przepisów
2016-07-21
Na mocy ar. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE KE została zobowiązana do sporządzenia wykazu kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów wspólnotowych, które to poza naruszeniami wymienionymi w załączniku IV – mogą doprowadzić do utarty dobrej reputacji.
czytana
1453 razy
Mieszany system czasu pracy – kiedy możliwy?
Mieszany system czasu pracy – kiedy możliwy?
2016-07-20
W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi możliwości łączenia określonych systemów czasu pracy wobec pracowników, niniejszą publikacją przybliżymy tę tematykę w aspekcie wykonywania zawodu kierowcy.
czytana
5526 razy
Odpowiedź ministerstwa ws. biletów ulgowych i dopłat
Odpowiedź ministerstwa ws. biletów ulgowych i dopłat
2016-07-07
Pismo zostało skierowane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie niektórych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.
czytana
1388 razy
Płaca minimalna we Francji coraz bliżej. Zapewnij sobie przedstawiciela i pełną obsługę w tym zakresie
Płaca minimalna we Francji coraz bliżej. Zapewnij sobie przedstawiciela i pełną obsługę w tym zakresie
2016-06-29
Wymagania Francji, które będą mieć zastosowanie od dnia 1 lipca 2016r. nakładają na zagranicznych przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z zastosowaniem francuskiego prawa pracy.
czytana
1858 razy
MiB uspokaja przewoźników realizujących transport osób
MiB uspokaja przewoźników realizujących transport osób
2016-05-10
Ministerstwo twierdzi, że przygotowywana (jest gotowa) nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (na liniach regularnych) będzie chwilowym remedium na chaos który może nam grozić od 1 stycznia 2017 roku. Działania te wzbudzają jednak niepokój.
czytana
2327 razy
Ewidencja czasu pracy
Ewidencja czasu pracy
2016-05-04
Dopuszczalna forma, okres przechowywania oraz skutki dowodowe jej nieprowadzenia.
czytana
6405 razy
Prawidłowe warunki wynagradzania kierowców
Prawidłowe warunki wynagradzania kierowców
2016-05-02
Zarówno prawo krajowe jak i międzynarodowe wyraźnie stanowi o zakazie określania warunków wynagradzania kierowców wykonujących przewozy uzależnionych od liczby przejechanych kilometrów lub też od ilości przewożonego ładunku jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów.
czytana
6444 razy
Zmiany w transporcie osób na liniach regularnych i dopłatach w 2017 r.
Zmiany w transporcie osób na liniach regularnych i dopłatach w 2017 r.
2016-04-12
Będą tematem szkolenia, które odbędzie się w Bydgoszczy 22 kwietnia br.
czytana
1611 razy
Kradzież, zagubienie lub uszkodzenie kart kierowcy – procedura postępowania
Kradzież, zagubienie lub uszkodzenie kart kierowcy – procedura postępowania
2016-04-11
W sytuacji uszkodzenia, wadliwego działania, zagubienia lub kradzieży karty kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub w dłuższym okresie, jeśli konieczny jest powrót pojazdu do bazy, pod warunkiem że kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu.
czytana
4132 razy