REKLAMA

TRANSTICA

Partner etransport.pl - TRANSTICA

Jesteśmy zespołem prawnym zajmującym się prawem transportowym oraz prawem pracy. Jesteśmy wydawcą "magazynu transportowego" oraz autorem unikalnego systemu "Lex assistance" z którego korzysta wiele firm transportowych na co dzień. Na naszych stronach możecie Państwo znaleźć wiele publikacji dotyczących transportu.
Branża transportowa to środowisko hermetyczne. Najlepszą reklamą są rekomendacje naszych klientów.

www.transtica.pl

Artykuły partnera

Mieszany system czasu pracy – kiedy możliwy?
Mieszany system czasu pracy – kiedy możliwy?
2016-07-20
W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi możliwości łączenia określonych systemów czasu pracy wobec pracowników, niniejszą publikacją przybliżymy tę tematykę w aspekcie wykonywania zawodu kierowcy.
czytana
4575 razy
Poważne naruszenia rzutujące na dobrą reputację w świetle najnowszych przepisów
Poważne naruszenia rzutujące na dobrą reputację w świetle najnowszych przepisów
2016-07-21
Na mocy ar. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE KE została zobowiązana do sporządzenia wykazu kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów wspólnotowych, które to poza naruszeniami wymienionymi w załączniku IV – mogą doprowadzić do utarty dobrej reputacji.
czytana
535 razy
Odpowiedź ministerstwa ws. biletów ulgowych i dopłat
Odpowiedź ministerstwa ws. biletów ulgowych i dopłat
2016-07-07
Pismo zostało skierowane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie niektórych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.
czytana
470 razy
Płaca minimalna we Francji coraz bliżej. Zapewnij sobie przedstawiciela i pełną obsługę w tym zakresie
Płaca minimalna we Francji coraz bliżej. Zapewnij sobie przedstawiciela i pełną obsługę w tym zakresie
2016-06-29
Wymagania Francji, które będą mieć zastosowanie od dnia 1 lipca 2016r. nakładają na zagranicznych przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z zastosowaniem francuskiego prawa pracy.
czytana
927 razy
MiB uspokaja przewoźników realizujących transport osób
MiB uspokaja przewoźników realizujących transport osób
2016-05-10
Ministerstwo twierdzi, że przygotowywana (jest gotowa) nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (na liniach regularnych) będzie chwilowym remedium na chaos który może nam grozić od 1 stycznia 2017 roku. Działania te wzbudzają jednak niepokój.
czytana
1392 razy
Ewidencja czasu pracy
Ewidencja czasu pracy
2016-05-04
Dopuszczalna forma, okres przechowywania oraz skutki dowodowe jej nieprowadzenia.
czytana
5303 razy
Prawidłowe warunki wynagradzania kierowców
Prawidłowe warunki wynagradzania kierowców
2016-05-02
Zarówno prawo krajowe jak i międzynarodowe wyraźnie stanowi o zakazie określania warunków wynagradzania kierowców wykonujących przewozy uzależnionych od liczby przejechanych kilometrów lub też od ilości przewożonego ładunku jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów.
czytana
5468 razy
Zmiany w transporcie osób na liniach regularnych i dopłatach w 2017 r.
Zmiany w transporcie osób na liniach regularnych i dopłatach w 2017 r.
2016-04-12
Będą tematem szkolenia, które odbędzie się w Bydgoszczy 22 kwietnia br.
czytana
702 razy
Kradzież, zagubienie lub uszkodzenie kart kierowcy – procedura postępowania
Kradzież, zagubienie lub uszkodzenie kart kierowcy – procedura postępowania
2016-04-11
W sytuacji uszkodzenia, wadliwego działania, zagubienia lub kradzieży karty kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub w dłuższym okresie, jeśli konieczny jest powrót pojazdu do bazy, pod warunkiem że kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu.
czytana
3308 razy
Zasady stosowania nowych uregulowań dotyczących umów zawieranych na czas określony
Zasady stosowania nowych uregulowań dotyczących umów zawieranych na czas określony
2016-04-07
Jak wskazuje nowe brzmienie przepisu, zatrudnienie na podstawie jednej umowy na czas określony lub na podstawie kilku umów na czas określony zawartych pomiędzy tym samym pracodawcą oraz tym samym pracownikiem nie może przekroczyć łącznie 33 miesięcy, natomiast liczba umów na czas określony zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami nie może przekroczyć trzech.
czytana
785 razy
Co należy zrobić, by legalnie zatrudnić kierowcę?
Co należy zrobić, by legalnie zatrudnić kierowcę?
2016-03-07
Warunkiem legalnego zatrudnienia kierowcy jest konieczność spełnienia przez osobę ubiegającą się o pracę na stanowisku kierowcy wymagań określonych w art. 39a Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371; tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414).
czytana
2628 razy
Ważniejsze zmiany w kodeksie pracy 2016
Ważniejsze zmiany w kodeksie pracy 2016
2015-12-07
Najistotniejszą ze zmian jakie wprowadza nowela jest zmiana dotycząca umów zawieranych na czas określony.
czytana
1637 razy
Warunki odpowiedzialności materialnej pracownika
Warunki odpowiedzialności materialnej pracownika
2015-12-02
Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyłącznie w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.
czytana
1382 razy
Bileciki do kontroli
Bileciki do kontroli
2015-09-22
Przewoźnikowi powinno przysługiwać prawo do sprawdzenia, czy podróżni korzystający z jego usług uiszczają należną za przewóz opłatę. Poniżej kilka istotnych informacji o warunkach przeprowadzania kontroli.
czytana
878 razy
Kiedy potrzebna jest licencja na przewóz osób?
Kiedy potrzebna jest licencja na przewóz osób?
2015-06-02
Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób obwarowane jest wymogiem uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w Rozporządzeniu PE i Rady (we).
czytana
1127 razy