CŁO 2018: Zmiany i Aktualności w Prawie i Procedurach Celnych na 2018 rok.

Rozpoczęcie:Piątek, 23 lutego 2018 r.
Miejsce:Katowice, Hotel Diament Plaza****, ul. Dworcowa 9
Województwo:śląskie
PROWADZĄCY:
Długoletni stały współpracownik ATL, pracownik Pionu Celnego Ministerstwa Finansów (wcześniej główny specjalista w GUC). Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczy we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. NOWA WSPÓLNA TARYFA CELNA NA 2018 R. - WAŻNY ELEMENT DO KALKULACJI.
- Zmiany w Systemie CN i TARIC – wejście w życie 1 stycznia 2018 r.
- Stosowanie nowych kodów CN i TARIC przy klasyfikacji towarów.
- Nowe Rozporządzenie Komisji (WE) – Wspólna Taryfa na 2018 r.
- Nowe tablice korelacyjne 2017 na 2018 r.
- Nowe kontyngenty taryfowe na 2018 r. System TQS -zarządzanie kontyngentami celnymi.
- Wiążąca Informacja Taryfowa WIT – nowy system eBTI.

2. NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INTRASTAT W 2018 R.
- Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń INTRASTAT.
- Zgłoszenia tyko w formie elektronicznej w pliku XML.
- Uregulowania prawne systemu INTRASTAT na 2018 r.
- Wartość fakturowa i statystyczna.
- Reklamacje, naprawy, uszlachetnienia.
- Leasing finansowy i operacyjny.
- Praktyczne rady i przykłady różnych transakcji.

3. POZWOLENIE AEO 2018 - PONOWNA OCENA.
- Zmiany wynikające z nowego UKC.

4. PRZEGLĄD STOSOWANIA REGUŁ POCHODZENIA – AKTUALNOŚCI I ZMIANY.
- Pochodzenie niepreferencyjne – stosowanie uniwersalnego świadectwa na nowych zasadach.
- Umowy o strefach wolnego handlu – świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED i deklaracje na fakturze.
- WE-Turcja – nowe wytyczne w stosowanie świadectw A.TR.
- Generalny System Preferencji – świadectwa Form A – nowy system REX - od 1stycznia 2017r.
- nowy dokument - oświadczenie o pochodzeniu.
- Nowa umowa o strefach wolnego handlu EU z Kanadą:
- w dniu 21.09.2017 r. rozpoczęło się prowizoryczne stosowanie umowy o wolnym handlu zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA).
- potwierdzanie pochodzenia na bazie systemu REX.
- Status celny towaru – nowe regulacje.
- Zmiany w deklaracjach dostawców – stosowanie INF-4.

5. WDROŻENIE USŁUGI E - EXPORT OPARTEJ NA SYSTEMIE AES - OD 2 LISTOPADA 2017.
- Automatyzację procesu obsługi odprawy scentralizowanej w ramach domeny krajowej.
- Przygotowanie nowej funkcjonalności związanej z automatyczną komunikacją z systemem NCTS2 i z elektroniczną obsługą poświadczenia unijnego statusu towarów.
- Komunikacja Podmiotów z Systemem AES w oparciu o usługi komunikacyjne PUESC albo równolegle przez Komunikator BCP.
- Zamykanie operacji i sprawne rozliczanie VAT.

6. Rozszerzenie instytucji Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).
- CUDO we wszystkich oddziałach celnych od 2018 r.
- CUDO – obejmujące wewnętrzne oddziały celne – powstaną w każdym urzędzie celno- skarbowym (UCS).
- Konsolidacja i centralizacja obsługi zgłoszeń celnych oraz nowy model kontroli mobilnej.
- Usprawnienie działania oddziałów celnych i zwiększenie ich skuteczności.
- Korekty i zmiany w pozwoleniach.

7. INNE AKTUALNOŚCI (OGŁOSZONE PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW DO DNIA REALIZACJI SZKOLENIA).

8. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.


DODATKOWO
Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce (ponad 100 stron) + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 16.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Organizator:ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Kontakt: tel.: 22 8533523
tel. kom.: 607 573 053
fax: 22 2472183
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej