Kurs na załadunek cystern kl. 3 ADR - Oborniki

Rozpoczęcie:Sobota, 24 marca 2018 r. Danwoj
Miejsce:OBORNIKI
Województwo:cała Polska
Kurs na napełnianie i opróżnianie cystern (obsługa urządzeń NO) klasy 3 ADR.

Rozpoczęcie kursu w dniu 24.03.2018 (sobota) o godz. 8.00

Uzyskane uprawnienia umożliwiają obsługę urządzeń nalewczych na terminalach i bazach paliw oraz załadunek i rozładunek cystern z materiałami klasy 3 ADR/RID (np.: benzyna, olej napędowy, etanol, itp.).
Podstawa prawna wymagająca posiadanie uprawnień:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych - Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 849 ze zm.

Uprawnienia ważne są bezterminowo.

Realizujemy szkolenia wyjazdowe w siedzibie zlecającego na wszystkie rodzaje urządzeń NO i innych urządzeń objętych dozorem technicznym.

Informacje i zapisy:
Tel. 61 6393706 lub 663 164 338
Organizator:DANWOJ - szkolenia i doradztwo dla transportu
Kontakt:Oborniki ul. Staszica 39, tel. 61 6393 706, 663 164 338; e-mail: biuro@danwoj.pl
Link:Więcej