SENT - System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów, Pakiet Przewozowy w Praktyce.

Rozpoczęcie:Poniedziałek, 26 marca 2018 r.
Miejsce:Wrocław, Hotel Europejski*** Wrocław, ul. Piłsudskiego 88
Województwo:dolnośląskie
NOWE REGULACJE I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW, PRAKTYKA STOSOWANIA.

Celem szkolenia jest:
- wskazanie do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy,
- zapoznanie uczestników z system monitorowania przewozów drogowych,
- przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,
- omówienie rozwiązań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

- Możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
- Uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu materiałów podlegających monitorowaniu.
- „Świadomy” udział w postępowaniach.
- Możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych.
- Okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami.

PROGRAM
1. Obowiązujące regulacje prawne:
- cel wprowadzenia „pakietu drogowego”,
- zakres obowiązywania ustawy.

2. Podstawowe definicje zawarte w ustawie: numer referencyjny, nadawca, odbiorca towaru, podmiot odbierający, podmiot wysyłający itp.

3. Ogólny zarys Nomenklatury Scalonej i Klasyfikacji Taryfowej.

4. Towary podlegające monitorowaniu: w ruchu krajowym, dwustronnym, tranzycie
- towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN,
- towary zwolnione z systemu SENT – przykłady,
- obowiązki uczestników w ramach obrotu towarami objętymi obowiązkiem SENT.

5. SENT – mechanizmy i zasady.

6. Praktyczne problemy SENT.
- Korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i usługi „e-Przewóz”.

7. Zasady rejestracji zgłoszeń w PUESC (transakcje krajowe, WNT/import, WDT/eksport):
- rejestracja zgłoszeń,
- procedura awaryjna SENT i korekty zgłoszeń,
- zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu.

8. Kontrola przewozu towarów i przewidziane w przepisach sankcje:
- organy uprawnione do przeprowadzania kontroli,
- podmioty objęte kontrolą,
- zakres kontroli,
- wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli.

9. Aktualności i zmiany planowane na rok 2018. Najczęstsze problemy w roku 2017.

10. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

Dodatkowo:
- Materiały szkoleniowe w formie skryptu, zawierającego prezentację.
- Dodatkowe materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
- Możliwość kontaktu z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - konsultacje e-mail.

Szkolenia skierowane jest do:
- prowadzących przedsiębiorstwa transportowe,
- zarządzających transportem w przedsiębiorstwie,
- dyspozytorów i planistów, kierowników transportu,
- osób zajmujących się organizacją przewozów,
- kierowców realizujących przewozy oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

Prowadzący:
Praktyk. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie.

Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR) oraz w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów.

INFORMACJE DODATKOWE

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU: 2 OSÓB – 10%, 3 OSÓB – 15%, 4 OSÓB – 20%.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Organizator:ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Kontakt: tel.: 22 8533523
tel. kom.: 607 573 053
fax: 22 2472183
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej