REKLAMA

Prawo Celne 2017 / 2018. Reguły Pochodzenia Towarów. Składanie Deklaracji INTRASTAT. Aktualności i zmiany.

Rozpoczęcie:Poniedziałek, 23 października 2017 r.
Miejsce:Gdańsk, Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22
Województwo:pomorskie
PROWADZĄCY:
Długoletni stały współpracownik ATL, pracownik Pionu Celnego Ministerstwa Finansów (wcześniej główny specjalista w GUC). Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczy we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.PROGRAM SZKOLENIA:

1. PRZEGLĄD STOSOWANIA REGUŁ POCHODZENIA – AKTUALNOŚCI I ZMIANY.
- Pochodzenie niepreferencyjne – stosowanie uniwersalnego świadectwa na nowych zasadach.
- Umowy o strefach wolnego handlu – świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED i deklaracje na fakturze.
- UE-Turcja – wytyczne do stosowania świadectw A.TR.
- Nadanie statusu upoważnionego eksportera A.TR. – sposób na uproszczenie formalności wywozowych.
- Generalny System Preferencji – świadectwa Form A – System zarejestrowanych eksporterów (REX) – rozwój etapowy systemu dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu.
- Wpływ klasyfikacji towarów na ustalenie pochodzenia towarów.
- Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) - decyzja administracyjna wydawana na wniosek osoby zainteresowanej.
- Kanada – UE, zbliżające się wejście w życie najnowszej umowy o strefie wolnego handlu.
- Status celny towaru – nowe regulacje.
- Zmiany w deklaracjach dostawców – stosowanie INF-4.

2. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INTRASTAT

I. Wypełnianie zgłoszeń INTRASTAT „krok po kroku” omówienie podstawowych regulacji prawnych systemu INTRASTAT:
- Najnowsza instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń Intrastat.
- Zasady ustalania obowiązku sprawozdawczego - wysokość progów statystycznych.
- Warunki opodatkowania dostawy towaru stawką 0% podatku VAT.
- Korzystanie z systemu VIES dla weryfikacji partnerów handlowych.
- Zasady składania „e” deklaracji w ramach systemu INTRASTAT: - zgłoszenia tyko w formie elektronicznej w pliku XML.

II. Transakcje wewnątrzunijne w kontekście spraw celnych:
- Określanie pochodzenia towaru dla potrzeb obrotu w ramach UE i z krajami trzecimi.
- Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia do stref wolnego handlu.
- Deklaracje długoterminowe i jednorazowe, świadectwo INF- 4.
- Potwierdzanie unijnego statusu towarów: rola deklaracji T2L.
- Korzystanie z Wiążących Informacji Taryfowych WIT – dostęp do unijnej bazy EBTI.
- Różnice pomiędzy wartością fakturową a statystyczną,

III. Szczególne przypadki postępowania: Transakcje trójstronne.
- Przykłady różnych nietypowych transakcji.
- Naprawy i inne wyłączenia z obowiązku składania deklaracji.
- Reklamacje, zwroty, kursy walut, uszlachetnienia towarów.
- Leasing finansowy i operacyjny.

3. INNE AKTUALNOŚCI (ogłoszone przez Ministerstwo Finansów do dnia realizacji szkolenia).

4. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

DODATKOWO
Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce (ponad 100 stron) + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 16.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Organizator:ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Kontakt:ul. Belgradzka 14/14, 02-793 Warszawa
tel.: 22 8533523
tel. kom.: 607 573 053
fax: 22 2472183
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej