REKLAMA

Vademecum dla firm transportowych - PROWADZENIE PRAWIDŁOWEJ EWIDENCJI CZASU PRACY KIEROWCÓW ZGODNIE Z WYMOGAMI ITD

Rozpoczęcie:Wtorek, 26 wrzesnia 2017 r.
Miejsce:Czechowice-Dziedzice ul. Ligocka 55 43-502
Województwo:cała Polska
MODUŁ I (ITD) Prowadzenie prawidłowej ewidencji czasu pracy kierowców zgodnie z wytycznymi Inspekcji Transportu Drogowego
1. Kompletacja oraz archiwizacja dokumentów akt osobowych wymaganych podczas kontroli w firmie.
2. Omówienie istotnych zmian i interpretacji przepisów.
3. Wymogi pobierania danych cyfrowych.
4. Analiza błędnych odczytów z karty kierowcy oraz tachografu.
5. Analiza i archiwizacja danych analogowych.
6. Analiza i archiwizacja danych cyfrowych.
7. Porównanie danych.
8. Tworzenie ewidencji uzupełniającej czas pracy.
9. Wykrywanie manipulacji tachografu cyfrowego.
10. Wykrywanie obcych kierowców.
11. Wykrywanie obcych pojazdów.
12. Wykrywanie jazdy bez karty kierowcy.
13. Wykrywanie braków w ewidencji.
14. Wykrywanie błędów obsługi tachografu.
15. Dodawanie adnotacji dotyczących popełnionych naruszeń.
16. Wpisy manualne do tachografu cyfrowego.
17. Omówienie nowych generacji tachografów cyfrowych.
18. Wprowadzenie dokumentacji mającej na celu zastosowanie art.92 Ustawy o transporcie drogowym.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały tj.
• Ściąga czasu pracy kierowcy.
• Brakujące wzory dokumentów wewnątrzzakładowych.
• Lista przykładowych tłumaczeń w oparciu o art. 12/561/2006 r.
• Ściąga z obsługi tachografów cyfrowych.
• Dokument zawierający zakres obowiązków oraz odpowiedzialności kierowców.

Cena: 600 zł/netto od osoby.
Organizator:LONTEX
Kontakt:508682078
Link:Więcej