REKLAMA

Kurs na załadunek cystern kl. 3 ADR - Oborniki

Rozpoczęcie:Sobota, 23 wrzesnia 2017 r. Danwoj
Miejsce:64-600 Oborniki, ul. Staszica 39
Województwo:cała Polska
Zapraszamy na szkolenie na załadunek cystern kl. 3 ADR , które rozpocznie się w dniu 23.09.2017 (sobota) o godzinie 08.00 na bazie paliwowej nr 4 w Rejowcu.
Uzyskane uprawnienia umożliwiają obsługę urządzeń nalewczych na terminalach i bazach paliw oraz załadunek i rozładunek cystern z materiałami klasy 3 ADR/RID (np.: benzyna, olej napędowy, etanol, itp.).
Podstawa prawna wymagająca posiadanie uprawnień:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych - Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 849 ze zm.
Uprawnienia ważne są bezterminowo.
Realizujemy szkolenia wyjazdowe w siedzibie zlecającego na wszystkie rodzaje urządzeń NO i innych urządzeń objętych dozorem technicznym.
Organizator:P.H.U. DANWOJ Wojciech Koralewski
Kontakt:Wojciech Koralewski : 663 164 338,
biuro Danwoj: 61 63 93 706