REKLAMA
Patronat etransport.pl

FORUM TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Rozpoczęcie:Środa, 30 sierpnia 2017 r.
Miejsce:Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.,
ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa
Województwo:mazowieckie
Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego?
Jak zrównoważyć mobilność miejską?
Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego?
Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko?


Zagadnienia tematyczne:
- Rola transportu w funkcjonowaniu miasta
- Elementy nowoczesnego transportu zbiorowego
- Optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego
- Istota sprawności i efektywności systemu transportowego
- Mobilność w transporcie publicznym
- Idea smart w transporcie publicznym
- Transport przyjazny dla środowiska - energooszczędność i innowacyjność
- Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
- Digital signage


Grupa docelowa:
- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
- operatorzy publicznego transportu zbiorowego
- przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych
- przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.
Organizator:Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
Kontakt:ul. Batalionu Platerówek 3
03-308 Warszawa
tel.: +48 691 571 598
fax: +48 22/ 203 51 41
Link:Więcej