REKLAMA

Mocowanie i Zabezpieczenie Ładunków w Transporcie Drogowym - NOWE REGULACJE w 2017 roku.

Rozpoczęcie:Czwartek, 19 października 2017 r.
Miejsce:Gdańsk, Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22
Województwo:pomorskie
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:2 2 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053

CELEM SZKOLENIA JEST:

- omówienie aktualnych uregulowań prawnych,
- zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego mocowania ładunków,
- wskazanie zasad odpowiedzialności za przejazd pojazdu z nieprawidłowo zamocowanym ładunkiem.


JAKIE PRZYKŁADOWE KORZYŚCI ZAPEWNI UCZESTNICTWO W SZKOLENIU::

- możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,
- możliwość podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych,
- uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
- „świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,
- możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
- okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami,
- możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA Z 2017R. W SPRAWIE SPOSOBU PRZEWOZU ŁADUNKU.

2. DYREKTYWA 2014/47/UE.

3. NORMY PN-EN 12195.

4. POZOSTAŁE PRZEPISY REGULUJĄCE ZABEZPIECZENIE TOWARÓW W TRANSPORCIE.

5. PODSTAWOWE PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY ZABEZPIECZENIA TOWARÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM W POLSCE I KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (OGÓLNIE).

6. PODSTAWOWE PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY ZABEZPIECZENIA TOWARÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM W POLSCE I KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (OGÓLNIE).

7. CECHY ŚRODKÓW MOCUJĄCYCH.

8. ŚRODEK CIĘŻKOŚCI - ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ROZMIESZCZANIA ŁADUNKÓW.

9. METODY MOCOWANIA ŁADUNKU.

10. PLAN ZAŁADUNKU POJAZDU.

11. ZASADY NORMATYWNEGO OBCIĄŻANIA OSI POJAZDU.

12. SKUTKI NIEPRAWIDŁOWEGO MOCOWANIA (ANALIZA PRZYPADKÓW).

13. KONTROLE NA POLSKICH DROGACH.

14. POSTĘPOWANIE Z POJAZDEM - SANKCJE W POLSCE I ZA GRANICĄ.

15. ZASADY ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW WRAŻLIWYCH NA USZKODZENIA MECHANICZNE, ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW CIĘŻKICH.

16. POJAZDY PRZEZNACZONE DO PRZEWOZU ŁADUNKÓW SPECJALNYCH.

DODATKOWO

- Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
- Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU:

- 2 OSÓB – 10%,
- 3 OSÓB – 15%,
- 4 OSÓB – 20%.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PROWADZĄCY: Praktyk. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie.
Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR) oraz w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów.
Organizator:ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Kontakt:ul. Belgradzka 14/14, 02-793 Warszawa
tel.: 22 8533523
tel. kom.: 607 573 053
fax: 22 2472183
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej